Godkjenning av høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

NOKUT vurderer fagskole eller annen høyere yrkesfaglig utdanning fra utlandet i nivå og omfang. Ordningen er frivillig, og du kan søke arbeid i Norge uten å ha godkjenning fra NOKUT.

Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

Du kan søke om godkjenning hvis du har utenlandsk fagskoleutdanning eller annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå. Det er høyere yrkesfaglig utdanning, altså nivået over fagbrev.

Utdanningen din vurderes opp mot norsk fagskoleutdanning, og hvis den oppfyller NOKUTs kriterier kan den sidestilles.

Hva er norsk fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning kan også kalles høyere yrkesfaglig utdanning og skal gi studentene den praktiske kompetansen de trenger for å kunne fungere i et yrke fra første arbeidsdag.

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer. Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, fullført fag- eller svennebrev eller tilsvarende realkompetanse. Det legges større vekt på praktiske oppgaver som knyttes opp mot arbeidslivet og mindre vekt på forskningsbasert og akademisk læring. De ulike fagskoleutdanningene har en varighet fra et halvt år til to år (tre år unntaksvis).

 

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Lovhjemmel

Hjemmelen for ordningen finner du i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) kap. 9.

Hva er NOKUTs minstekrav for godkjenning?

 1. Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i utdanningslandet. Utdanningen må være sluttført på søknadstidspunktet.
 2. Utdanningen må være på nivå med norsk akkreditert fagskoleutdanning. Utdanningen må ligge på nivå over videregående opplæring, eller realkompetanse tilsvarende videregående opplæring. Utdanningen må gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet i utdanningslandet uten ytterligere opplæringstiltak.
 3. Utdanningen må ha et innhold og omfang som tilsvarer minimum et halvt år.
 4. Hvis du har utdanning i et lovregulert yrke, kreves det også spesiell godkjenning. Sjekk bransjelisten med lovregulerte yrker
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Dokumentasjonskrav

Det er viktig at du laster opp all nødvendig dokumentasjon når du søker, så kan vi starte saksbehandlingen tidligere og du vil få resultatet raskere.

 • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse (les om oversettelser). Last opp alle sidene i dokumentene dine.
 • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
 • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.


NOKUT kan i enkelte tilfeller be om mer informasjon, for eksempel originale utdanningsdokumenter, identitetspapirer og originale oversettelser. Søknaden vil bli avvist om du ikke sender inn etterspurt dokumentasjon.

A) Vitnemål på fullført utdanning

Et dokument som bekrefter din fullførte utenlandske fagskoleutdanning (eller tilsvarende yrkesrettet utdanning fra utlandet). Det kan for eksempel være et vitnemål eller et diplom.

B) Karakterutskrifter på fullført utdanning

Et dokument som bekrefter resultater og karakterer fra din utenlandske fagskoleutdanning (eller tilsvarende yrkesfaglig utdanning fra utlandet).

C) Videregående opplæring

Et dokument som bekrefter at du har fullført videregående opplæring. Alternativt laster du opp dokumentasjon fra opplæringen som ga deg opptak til utdanningen du søker NOKUT om å få godkjent.

D) Navneendring

Dette gjelder bare hvis du har endret navn.

Du må laste opp oversettelse hvis originalbeviset er utstedt på et annet språk enn norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk.

Gyldige bevis for navneendring er:

 • vigselsattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • skilsmisseattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • bekreftelse på navneendring fra offentlig myndighet i det landet du har skiftet navn
 • bekreftelse på navneendring fra Folkeregisteret

E) For deg som ikke kan søke med MinID

Hvis du ikke har MinID, må du laste opp kopi av identitetsdokumentet:

 • Last opp den siden som viser navn, fødselsdato og bilde. Hvis denne informasjonen er på ulike sider, må alle sidene som inneholder navn, fødselsdato og bilde lastes opp.
 • Blanke sider skal ikke lastes opp.

Gyldige identitetsdokumenter er:

 • gyldige internasjonale pass (inkludert nødpass)
 • familiepass
 • nasjonale ID-kort som er utstedt av et EØS- eller EFTA-land jf. vedlegg 4 i Utlendingsforskriften
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • norsk utlendingspass
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvordan sende inn søknad?

 • Fyll ut søknaden i NOKUTs søkerportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon. Du kommer til portalen ved å trykke på "Søk godkjenning" nederst på siden.
 • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
 • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.


Hva skjer med søknaden?

Siden godkjenningsordningen er nyopprettet, kan det ta tid å behandle søknaden din. For å kunne behandle søknaden må NOKUT utrede utdanningssystemet og kvalifikasjoner på dette nivået i utdanningslandet. Du vil få beskjed hvis vi trenger ytterligere informasjon om din utdanning.

Du vil vanligvis få svar innen fire måneder. Hvis saksbehandlingen tar lengre tid enn fire måneder vil du få beskjed om dette.

Har du allerede søkt NOKUT om godkjenning? I innboksen i søkerportalen finner du alle brev og dokumenter som er tilknyttet saken din.


Digital postkasse

NOKUT har tatt i bruk digital postkasse. Dette betyr at du må opprette din egen digitale postkasse for å få post fra oss.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss:

Telefon: + 47 21 49 56 09 (tirsdag og torsdag kl. 12–14)
E-post*: enic-naric@hkdir.no

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.


Behandling av personopplysninger

NOKUT behandler personopplysningene dine i forbindelse med vurdering av søknader og henvendelser til oss. Du må opprette en brukerprofil for å kunne sende oss en søknad. NOKUT har behov for opplysninger du gir i denne brukerprofilen for å kunne håndtere søknaden din. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter i profilen din. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for i brukerprofilen din, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at også slike opplysninger vil være en del av profilen og søknaden din.

For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen ved opprettelse av brukerprofilen din.

Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.


Viktig ved innlogging

 • Ved innlogging til NOKUTs søkerportal bruk en av følgende nettlesere: Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Vennligst ikke bruk Internet Explorer.
 • Vi anbefaler at du søker fra en PC, ikke fra mobil

Søk godkjenning