Sjekkliste for saksbehandling av søknader om godkjenning

Her finner du en oversikt over viktige punkter på veien fra en søknad er mottatt til den er ferdig vurdert.

Skal saken til dere?

Hva ønsker søkeren å få vurdert? Skulle søknaden vært sendt til noen andre? Dette kan du finne ut ved å bruke listen over lovregulerte yrker.

Er søknaden klar til behandling?

De fleste institusjoner har egne rutiner for hva som kreves før en søknad kan behandles. Har dere fått alle dokumentene dere trenger?

Er utdanningen godkjent i det landet den er tatt?

  • Er utdanningen godkjent i utdanningslandet? Dette kan sjekkes i en av de forskjellige kildene som er tilgjengelige. Her finner du forslag til kilder du kan bruke.
  • Er utdanningen på nivå med norsk høyere utdanning? Sjekk GSU-listen for å se hvilke krav som stilles til utdanning fra forskjellige land.

Er dokumentene ekte?

Det er fire hovedtyper falske dokumenter:

  1. Konstruerte dokumenter fra et ikke-eksisterende lærested ("diploma mill", bløffuniversitet eller "postboksuniversitet"): Dokumenter fra læresteder som bare finnes på papiret eller på nettet. De har ikke reelle lokaler eller undervisningspersonale, og tilbyr ikke reelle utdanninger. Et eksempel på et bløffuniversitet er Belford University.
  2. Konstruerte dokumenter som utgir seg for å være fra eksisterende læresteder: Dokumenter som foregir å være ekte vitnemål eller karakterutskrifter fra et universitet som finnes. Laget av søkeren selv, eller produsert av profesjonelle falsknere.
  3. Ekte dokumenter som er forsøkt endret av søkeren: Søkeren kan for eksempel ha endret på karakterene for å fremstå som en bedre kandidat enn han/hun egentlig er. Søkeren kan også ha lånt et vitnemål av en bekjent som har fullført en utdanning, og satt inn sitt navn i vitnemålet, for så å presentere det som om det er han/hun som har tatt utdanningen.
  4. Ekte dokumenter med uriktig innhold: Ekte vitnemålsformularer eller karakterutskrifter der søkeren har fått skrevet inn informasjon som er uriktig. Søkeren kan for eksempel ha bestukket ansatte i administrasjonen ved lærestedet, eller han/hun kan ha fått fylt uriktig informasjon i ekte formularer som er stjålet fra lærestedet.

Type 1 kan avsløres ved å sjekke om lærestedet finnes. Her finner du forslag til kilder du kan bruke. Et eksempel på hvordan man går fram for å avdekke de andre typene, kan du finne i dokumentet How to Obtain Authentic International Academic Credentials (pdf).

Mer om falske utdanningsdokumenter og akademiske kvalifikasjoner

Hvordan vurderes utdanningen i Norge?

NOKUT vurderer utenlandsk utdanning ut fra kriteriene for generell godkjenning av utenlandsk utdanning. Vi kan gi godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk høgskolekandidatgrad, bachelorgrad eller mastergrad. Vi kan også gi godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk ph.d.

Universiteter og høyskoler

Det er opp til norske læresteder selv å bestemme hva av utenlandsk utdanning som kan innpasses i en norsk grad, og om fag fra en utenlandsk utdanning kan gi fritak for fag i en norsk utdanning. Lærestedene er ikke bundet av NOKUTs vedtak om generell godkjenning.

NOKUTs landdatabase

NOKUTs retningslinjer

World Higher Education Database