NOKUTs arbeid med utenlandsk fagutdanning – ressursside

På denne siden finner du oppdatert informasjonsmateriell for deg og potensielle søkere som du kommer i kontakt med gjennom arbeidet ditt. Du vil også kunne lese presentasjoner fra fagdagene våre.

Om det er noe du savner eller ønsker å gi tilbakemelding på, kan du ta kontakt med oss på utland@nokut.no.

Under Brosjyrer/informasjonsmateriell finner du informasjon på norsk, engelsk, polsk og litauisk.