Oversettelser

Offisielle dokumenter (*) utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk må oversettes til norsk eller engelsk. Oversettelsen må gjøres av lærestedet eller en statsautorisert translatør. Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem.

(*) For eksempel diplom, fag- eller svennebrev, karakterutskrifter og bevis for navneendring.

Oversettelse av andre dokumenter må ikke nødvendigvis gjøres av en statsautorisert translatør. I slike tilfeller må det stå hvem som har oversatt dokumentene på selve oversettelsen.

  • NOKUT anbefaler at du bruker en offentlig godkjent translatør. Du finner registrerte translatører i Brønnøysundregisteret.
  • Hvis du har fått tospråklig dokumentasjon fra lærestedet du studerte ved (hvor det ene språket er norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk), kan denne dokumentasjonen leveres inn i stedet for oversettelser.
  • NOKUT krever ikke oversettelse av dokumenter som er utstedt på islandsk eller finsk. Likevel anbefaler vi at dokumentene er oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å sikre en rask behandling av saken din. Det kan også være at saksbehandler vil måtte kreve oversettelse.
  • Du kan få oversatt dokumentene dine i Norge eller i utlandet.
  • Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, forbeholder NOKUT seg retten til å be om nye.