Oversettelser

Dokumenter (for eksempel diplom, fag- eller svennebrev, karakterutskrifter og bevis for navneendring) utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk må oversettes til norsk eller engelsk.

NOKUT aksepterer følgende:

  • Oversettelser gjort av statsautorisert translatør. Du finner statsautoriserte translatører i Translatørportalen, nettsiden for Statsautoriserte translatørers forening (STF). 
  • Oversettelser gjort av annen profesjonell oversetter i Norge eller utlandet, tolketjenesten, ambassader osv. Du kan også finne oversettere ved å søke i Brønnøysundregisteret
  • Engelskspråklige utdanningsdokumenter utstedt av lærestedet du studerte ved, eller myndigheten som har utstedt svennebrevet ditt.
  • Dokumenter som er utstedt på islandsk eller finsk. Likevel anbefaler vi at dokumentene er oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å sikre en raskere behandling av saken din. Det kan også være at saksbehandler vil måtte kreve oversettelse av islandske eller finske dokumenter.

NOKUT krever ikke at oversettelser er apostillert.

Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem. Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, forbeholder NOKUT seg retten til å be om nye.

NOKUT aksepterer ikke oversettelser gjort av deg selv eller andre privatpersoner.