Norske lærere og barnehagelærere som vil søke jobb i et annet land

Hvis du har en fullført lærer- eller barnehagelærerutdanning fra Norge og ønsker å jobbe i et annet land, kan du søke NOKUT om å få utstedt en bekreftelse om at den norske utdanningen oppfyller kravene for å undervise i skole eller jobbe i barnehage.

Slik får du om en bekreftelse på utdanningen din

Du må sende en forespørsel til NOKUT for å få en bekreftelse fra oss. For å sikre en rask saksbehandling må du gjøre følgende:

  1. Send oss en e-post der du skriver at du gir ditt samtykke til at NOKUT kan behandle personopplysningene dine for å kunne utstede en bekreftelse på at den norske lærer- eller barnehagelærerutdanningen din oppfyller kravene til å undervise i skolen eller jobbe i barnehage. Personopplysningene vi ber om er: fullt navn og lenke til Vitnemålsportalen (lenken sendes separat, se punkt 2). Vi sender bekreftelsen på ukryptert e-post. Hvis du heller vil at bekreftelsen skal bli sendt som brev, må du informere om dette og oppgi postadressen din. Send forespørselen til:
     (lenken åpnes i e-postleseren din)
  2. Logg deg inn på Vitnemålsportalen. Derfra må du sende en lenke med studieresultatene dine til utland@nokut.no. Husk at det må komme klart frem av studieresultatene at du har fullført en lærer- eller barnehagelærerutdanning, og dato for når denne ble oppnådd. Dette får du ved å velge å vise studieresultater for både GRAD og EMNER. Lenken må være gyldig i én måned. Her kan du lese om hvordan du deler studieresultatene dine via Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste som er gratis å bruke.

NOKUT kan bare gi bekreftelser til personer som har fullførte lærer- eller barnehagelærerutdanninger. 

Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du ber om en bekreftelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Jobbe i et EU-land? Finn ut om lærer eller barnehagelærer er lovregulert yrke i det aktuelle landet

For å finne ut om yrket er lovregulert i det landet du ønsker å jobbe i, og hvilket kontor du skal henvende deg til, kan du søke det opp på EU-kommisjonens database over regulerte yrker: Regulated professions database (NB! Kun på engelsk).