Norske arkitekter som vil søke jobb i et annet EU/EØS-land

Arkitektutdanning er svært ofte et lovregulert yrke i andre EU/EØS-land. Hvis arkitekt er et lovregulert yrke i det landet du ønsker å jobbe i, betyr det at du må søke om godkjenning av yrket i det aktuelle landet for å kunne jobbe som arkitekt.

For å få til en raskere godkjenningsprosess har EU-kommisjonen, gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, pålagt medlemslandene å harmonisere en rekke yrker. Arkitekt er et av disse yrkene. At et yrke er harmonisert betyr at utdanningen, og kvalifikasjonene man oppnår i utdanningen, skal tilstrebe å være lik i de ulike medlemslandene som har gjennomført direktivet.

Siden arkitekt ikke er et lovregulert yrke i Norge så har du heller ikke en autorisasjon, eller godkjenning, å vise til når du søker godkjenning i andre EU/EØS-land. Norske myndigheter har derfor laget en ordning der alle som har en arkitektutdanning fra Norge, og ønsker å jobbe i et annet EU/EØS-land, kan søke NOKUT om å få utstedt en bekreftelse om at den norske arkitektutdanningen oppfyller minimumskravene i Yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

For å søke bekreftelse fra NOKUT må du sende en forespørsel til oss:

Finn ut hvor arkitekt er lovregulert

For å finne ut om arkitekt er lovregulert i det landet du ønsker å jobbe i, og hvilket kontor du skal henvende deg til, kan du søke det opp på EU-kommisjonens database over regulerte yrker: Regulated professions database (NB! Kun på engelsk).