Arkitekter utdannet i Norge som vil søke jobb i et annet EU/EØS-land

Arkitektutdanning er svært ofte et lovregulert yrke i andre EU/EØS-land. Hvis arkitekt er et lovregulert yrke i det landet du ønsker å jobbe i, betyr det at du må søke om godkjenning av yrket i det aktuelle landet for å kunne jobbe som arkitekt.

For å få til en raskere godkjenningsprosess har EU-kommisjonen, gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet, pålagt medlemslandene å harmonisere en rekke yrker. Arkitekt er et av disse yrkene. At et yrke er harmonisert betyr at utdanningen, og kvalifikasjonene man oppnår i utdanningen, skal tilstrebe å være lik i de ulike medlemslandene som har gjennomført direktivet.

Siden arkitekt ikke er et lovregulert yrke i Norge så har du heller ikke en autorisasjon, eller godkjenning, å vise til når du søker godkjenning i andre EU/EØS-land. Norske myndigheter har derfor laget en ordning der alle som har en arkitektutdanning fra Norge, og ønsker å jobbe i et annet EU/EØS-land, kan søke Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å få utstedt en bekreftelse om at den norske arkitektutdanningen oppfyller minimumskravene i Yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Slik søker du om en bekreftelse på arkitektutdanningen din

For å få en bekreftelse fra Direktoratet må du sende en forespørsel til oss. For å sikre en rask saksbehandling, må du gjøre følgende:

  1. Du må sende oss en e-post der du skriver at du gir ditt samtykke til at Direktoratet kan behandle personopplysningene dine for å kunne utstede en bekreftelse på at den norske arkitektutdanningen din oppfyller minimumskravene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Personopplysningene vi ber om er: fullt navn og lenke til Vitnemålsportalen (sendes separat, se punkt 2). Vi sender bekreftelsen på ukryptert e-post. Hvis du heller vil at bekreftelsen skal bli sendt som brev, må du informere om dette, og oppgi din postadresse. Send forespørselen til: 
  2. Du må logge deg inn på Vitnemålsportalen, og derfra sende en lenke med  studieresultatene dine til enic-naric@hkdir.no. Husk at det må komme klart frem av studieresultatene at du har fullført en master i arkitektur, og dato for når denne ble oppnådd. Dette får du ved å velge å vise studieresultater for både GRAD og EMNER. Lenken må være gyldig i én måned. Her kan du lese om hvordan du deler studieresultatene dine via Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste som er gratis å bruke.

Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du ber om en bekreftelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Finn ut hvor arkitekt er lovregulert

For å finne ut om arkitekt er lovregulert i det landet du ønsker å jobbe i, og hvilket kontor du skal henvende deg til, kan du søke det opp på EU-kommisjonens database over regulerte yrker: Regulated professions database (NB! Kun på engelsk).