Ukraina

1. Godkjenning i Norge

1.1 Krav til studiekompetanse i Norge
1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning
1.3 Utdanningsdokumenter


2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunn og videregående skole
2.2 Mellomnivå
2.3 Høyere utdanning
2.4 Større utdanningsreformer
2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning 


3. Lenker og kilder


1. Godkjenning i Norge

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge

Videregående skole (Атестат про повну загальну середню освіту) og ett års universitetsutdanning. Høyere utdanning som bygger på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere utdanning i Norge.

1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning

NOKUT har endret retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning med virkning fra 1. juni 2020. Dette medfører en endring av hva enkelte utenlandske grader normalt blir godkjent som. Etter innføring av de nye retningslinjene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning vil NOKUT gradvis oppdatere landdatabasen med ny informasjon tilpasset de nye retningslinjene. I en overgangsfase vil derfor informasjon om hva utenlandske grader normalt godkjennes som dessverre ikke være tilgjengelig.

Her kan du lese mer om NOKUTs nye retningslinjer for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

1.3 Utdanningsdokumenter

Vitnemålene (Диплом) ser forskjellige ut avhengig av utstedelsesår.

Bachelorgradsvitemål:

 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (papir) ser ut som en mørk blå / rød hefte, størrelse 21x16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm. Karakterutskriftene (Додаток) er i A4-format og utstedes på vannmerket papir i blåsjatteringer. De er delt inn i tre spalter.
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2001–2013 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2014 er tospråklige (ukrainsk / engelsk), innbundet i plast, størrelse 21x15 cm

Spetsialistgradsvitnemål:

 • Vitnemålene (Диплом) fra 1985–1990 (papir) ser ut som en mørk blå hefte (ukrainsk / russisk) med Sovjetunionens riksvåpen, størrelse 21x16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1991–1992 (papir) ser ut som en rød hefte (ukrainsk / russisk) med Sovjetunionens riksvåpen, størrelse 21x16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1993–2001 (papir) ser ut som en mørk blå / rød hefte, størrelse 21x 16 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (plast) og 1997-2013 er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15 x 10,5 cm Karakterutskriftene (Додаток) er i A4-format og utstedes på vannmerket papir i blåsjatteringer. De er delt inn i tre spalter
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2014 er tospråklige (ukrainsk / engelsk), innbundet i plast, størrelse 21x15 cm

Mastergradsvitnemål:

 • Vitnemålene (Диплом) fra 1997–2001 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm. Karakterutskriftene (Додаток) er i A4-format og utstedes på vannmerket papir i blåsjatteringer. De er delt inn i tre spalter.
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2001–2013 (plast) er innbundet i stiv plast, fargen er sterkt blå, størrelse 15x10,5 cm
 • Vitnemålene (Диплом) fra 2014 er tospråklige (ukrainsk / engelsk), innbundet i plast, størrelse 21x15 cm

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunnskole og videregående skole

2.1.1 Utdanningsstruktur i grunnskole og videregående skole

 • Alder ved skolestart: 6 år
 • Grunnskole: varighet 4+5 år, til sammen 9 år
 • Videregående skole: varighet 2 år

2.1.2 Avsluttende eksamen/vitnemål som gir rett til å søke høyere utdanning i hjemlandet
Vitnemål fra den videregående skolen / Атестат про повну загальну середню освіту + opptaksprøver.

Fra år 2008 ble det innført en form for en nasjonal prøve som inkluderer flere fag for de som ønsker å studere videre (Зовнішнє незалежне оцінювання / External independent Testing). Denne prøven trengs for å bli tatt opp på institusjoner som tilbyr utdanning på høyere nivå. Hvilke fag som er inkludert i prøven kan variere fra lærested til lærested.

2.2 Mellomnivå (техникум, училище, колегiум, лiцей)

 • Diplom fra tekhnikum, utsjilishche, kolegium, licei / Диплом: Tехникум, Училище, Kолегiум, Лiцей tilbys av læresteder med akkrediteringsnivå I
 • Juniorspesialist-diplom / Диплом Молодшогo Cпецiалiста tilbys av læresteder med akkrediteringsnivå I og II, og kan delvis innpasses i høyere utdanning i Ukraina

2.3 Høyere utdanning

2.3.1 Institusjonstyper innen høyere utdanning

 • Universitet (Унiверситет)
 • Institutt (Iнститут)
 • Akademi (Академiя)
 • Konservatorium (Консерваторiя)

2.3.2 Utdanningsstruktur i høyere utdanning

2.3.3 System for studiepoeng
Innføring av det europeiske kredittsystemet (European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS) og dets basiselementer startet i 2009.

2.3.4 Karaktersystem
Etter 2004 begynte noen læresteder (fakulteter) å bruke den nye ECTS-skalaen parallelt med det gamle karaktersystemet. Siden 2006/2007 ble det nye kredittsystemet realisert for alle førsteårsstudenter ved alle lærestedene.

Det nye karaktersystemet for den høyere utdanningssektoren:

Accumulation scale interval Extended scale mark 5-point scale equivalent
90 and up Excellent 5
80–89 Very good 4,5
65–79 Good 4
55–64 Satisfactory 3,5
50–54 Sufficient 3
35–49 Insufficient 2
1–34 Failed 1

Kilde: Ukrainske ENIC-NARIC

2.4 Større utdanningsreformer

Siden 1996 har høyere utdanningsinstitusjoner i Ukraina tatt i bruk følgende typer grader:

 • Bakalavr / Бакалавр
 • Spetsialist / Спецiалiст
 • Magistr / Магiстр

I 2005 ble Ukraina med i Bologna-prosessen.

2.5 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning

Statlige organer som er ansvarlige for kvalitetssikring av høyere utdanning er:

 • Ministry of Education and Science of Ukraine (Міністерство освіти і науки)
 • State Accreditation Commision (Державна акреитацiйна комiсiя)
 • State Inspectorate of Educational Institutions of Ukraine (Державна інспекція навчальних закладів)
 • Higher Attestation Commission (Вища атестаційна комісія України)

Akkrediteringsprosedyren består av to trinn:

 • lisensiering
 • akkreditering

3. Lenker og kilder

 

Sist oppdatert: 18.05.2016