NOKUTs kvalifikasjonsvurdering

Hvem gjelder ordningen for?

NOKUTs kvalifikasjonsvurdering gjelder for deg som søker om godkjenning, men som ikke kan inkluderes i NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Du faller heller ikke inn under NOKUTs godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen). Dette kan være fordi du ikke har tilstrekkelig gode språkkunnskaper i engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk, at du ikke har oppholdstillatelse i Norge eller at du ikke har en fullført kvalifikasjon innen høyere utdanning.

Hva er NOKUTs kvalifikasjonsvurdering?

Kvalifikasjonsvurderingen er et dokument som inneholder informasjon om din høyeste oppnådde kvalifikasjon, arbeidserfaring og språkkompetanse. I tillegg får du råd og veiledning om veien videre. Dokumentet viser hvilken dokumentasjon som er lagt til grunn i den individuelle vurderingen. NOKUTs kvalifikasjonsvurdering  har begrenset gyldighetsdato og er gyldig i tre år. NOKUTs kvalifikasjonsvurdering er ikke et juridisk bindende vedtak, men en standardisert uttalelse fra NOKUT som inneholder relevant informasjon i forbindelse med opptak til videre studier, jobbsøknad o.l.

Hvordan søker jeg?

For å bli henvist til denne ordningen må du først søke om NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Saksgangen i kvalifikasjonsvurderingen

  1. Du får et utdanningsskjema med veiledning som må fylles ut og returneres til NOKUT innen tre uker.
  2. Når vi har mottatt et komplett utfylt utdanningsskjema, blir du invitert til et intervju med NOKUT.
  3. Du får tilsendt NOKUTs kvalifikasjonsvurdering etter at intervjuet med NOKUT er gjennomført.

Ta gjerne kontakt med oss på uvd@nokut.no for spørsmål om ordningen.

Relatert informasjon