NOKUTs kriterier for godkjenning av utenlandsk utdanning

Godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert i lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) av 1. april 2005 nr.15, § 3-4 annet ledd og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 6-1 (heretter kalt forskriften).

Nedenfor gis kriterier for om utenlandsk utdanning kan gis godkjenning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning. NOKUT kan justere kriteriene for godkjenning.