NOKUTs godkjenningsordninger

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Denne godkjenningsordningen innebærer en sammenligning av norsk og utenlandsk høyere utdanning.

Her vurderes den utenlandske høyere utdanningen opp mot den norske gradsstrukturen. En godkjenning fører fram til et vedtak om at den utenlandske utdanning helt eller delvis er likestilt med norsk høyere utdanning. Det er da vurdert hvilket omfang utdanningen svarer til, angitt i studieår og studiepoeng, sammenlignet med norsk høyere utdanning. Godkjenningen kan også innebære at høyere utdanning fra utlandet godkjennes som likestilt med en norsk høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad (ph.d.). 

Det blir ikke gjort en faglig vurdering av utdanningen gjennom denne godkjenningsordningen. NOKUTs godkjenning av høyere utdanning er frivillig og ment som et hjelpemiddel for personer som skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Les mer om søknadsprosessen

Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen)

Søkere som har dokumenter som ikke kan verifiseres, kan få utdanningen sin vurdert gjennom godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).

Les mer om UVD-ordningen

NOKUTs kvalifikasjonsvurdering

Søkere som faller utenfor kriteriene for både godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og UVD-ordningen, kan får en vurdering av kvalifikasjonene sine gjennom NOKUTs kvalifikasjonsvurdering.

Les mer om kvalifikasjonsvurderingen

NOKUTs turbovurderinger

NOKUT har to turbovurderinger. Den ene henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere med utenlandsk høyere utdanning. Den andre bistår universitetene og høyskolene med vurdering av søkernes utenlandske høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Les mer om NOKUTs turbovurderinger

Godkjenning som lærer i skole eller styrer og pedagogisk leder i barnehage

For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage.

Les mer om søknadsprosessen

Godkjenning av utenlandsk høyere yrkesfaglig utdanning

Dette er en godkjenningsordning for personer som har dokumentasjon på fullført høyere yrkesfaglig utdanning fra utlandet. Godkjenningen innebærer at vi vurderer utdanningen opp mot det norske utdanningssystemet. Søkeren får en vurdering av utdanningens omfang og nivå, og hva utdanningen som regel brukes til i landet den er oppnådd. Vurderingen er dokumentbasert, og det gis ingen faglig vurdering av utdanningen gjennom denne godkjenningsordningen.

NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere yrkesfaglig utdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel på det norske arbeidsmarkedet.

Les mer om søknadsprosessen

Godkjenning av utenlandsk fag-/svennebrev

Dette er en godkjenningsordning for personer som har dokumentasjon på fullført fag- og yrkesopplæring fra utlandet.

Det blir gjort en faglig vurdering av opplæringen. Hvis fag- eller svennebrevet blir godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev. Godkjenningen er frivillig og er ment som et hjelpemiddel for personer som skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Les mer om søknadsprosessen