NOKUTs godkjennings-ordninger

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Denne gordkjenningsordningen innebærer en sammenligning av norsk og utenlandsk høyere utdanning. Den er ment å være et hjelpemiddel for personer som ønsker å jobbe innenfor yrker som ikke er lovregulert.

Her vurderes den utenlandske høyere utdanningen i forhold til den norske gradsstrukturen. En godkjenning fører fram til et vedtak om at den utenlandske utdanning helt eller delvis er likestilt med norsk høyere utdanning. Det er da vurdert hvilket omfang utdanningen svarer til, angitt i studieår og studiepoeng, sammenlignet med norsk høyere utdanning. Generell godkjenning kan også innebære at høyere utdanning fra utlandet godkjennes som likestilt med en norsk høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad (ph.d.). 

Det blir ikke gjort en faglig vurdering av utdanningen gjennom denne godkjenningsordningen. NOKUTs godkjenning av høyere utdanning er frivillig og ment som et hjelpemiddel for personer som skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Les mer om søknadsprosessen

Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen)

Søkere som ikke har dokumenter som kan verifiseres, kan få utdanningen sin vurdert gjennom godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).

Les mer om UVD-ordningen

NOKUTs turbovurderinger

NOKUT har to turbovurderinger. Den ene henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere med utenlandsk høyere utdanning. Den andre bistår universitetene og høyskolene med vurdering av søkernes utenlandske høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Les mer om NOKUTs turbovurderinger

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Dette er en godkjenningsordning for personer som har dokumentasjon på fullført fag- og yrkesopplæring fra utlandet.

Det blir gjort en faglig vurdering av opplæringen. Hvis fag- eller svennebrevet blir godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev. Godkjenningen er frivillig og er ment som et hjelpemiddel for personer som skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Les mer om søknadsprosessen

Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Dette er en vurderingsordning for personer som har fullført utdanning fra utenlandsk fagskole eller annen yrkesrettet utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå. Ordningen innebærer at vi vurderer utdanningen opp mot de norske fagskoleutdanningene. Hvis utdanningen blir vurdert som sammenlignbar med fagskoleutdanning i Norge, blir det gitt en rådgivende uttalelse som beskriver utdanningens omfang og eventuell innretning av utdanningen.

Det blir ikke gjort en faglig vurdering av utdanningen gjennom denne vurderingsordningen. Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel i det norske arbeidsmarkedet.

Les mer om søknadsprosessen