NOKUTs dokumentasjonskrav for utenlandsk fagskoleutdanning

Det er viktig at du laster opp all nødvendig dokumentasjon når du søker, så kan vi starte saksbehandlingen tidligere og du vil få resultatet raskere.

 • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse (les om oversettelser). Last opp alle sidene i dokumentene dine.
 • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
 • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.


NOKUT kan i enkelte tilfeller be om mer informasjon, for eksempel originale utdanningsdokumenter, identitetspapirer og originale oversettelser. Søknaden vil bli avvist om du ikke sender inn etterspurt dokumentasjon.

A) Vitnemål på fullført utdanning

Et dokument som bekrefter din fullførte utenlandske fagskoleutdanning (eller tilsvarende yrkesrettet utdanning fra utlandet). Det kan for eksempel være et vitnemål eller et diplom.

B) Karakterutskrifter på fullført utdanning

Et dokument som bekrefter resultater og karakterer fra din utenlandske fagskoleutdanning (eller tilsvarende yrkesfaglig utdanning fra utlandet).

C) Videregående opplæring

Et dokument som bekrefter at du har fullført videregående opplæring. Alternativt laster du opp dokumentasjon fra opplæringen som ga deg opptak til utdanningen du søker NOKUT om å få godkjent.

D) Navneendring

Dette gjelder bare hvis du har endret navn.

Du må laste opp oversettelse hvis originalbeviset er utstedt på et annet språk enn norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk.

Gyldige bevis for navneendring er:

 • vigselsattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • skilsmisseattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • bekreftelse på navneendring fra offentlig myndighet i det landet du har skiftet navn
 • bekreftelse på navneendring fra Folkeregisteret

E) For deg som ikke kan søke med MinID

Hvis du ikke har MinID, må du laste opp kopi av identitetsdokumentet:

 • Last opp den siden som viser navn, fødselsdato og bilde. Hvis denne informasjonen er på ulike sider, må alle sidene som inneholder navn, fødselsdato og bilde lastes opp.
 • Blanke sider skal ikke lastes opp.

Gyldige identitetsdokumenter er:

 • gyldige internasjonale pass (inkludert nødpass)
 • familiepass
 • nasjonale ID-kort som er utstedt av et EØS- eller EFTA-land jf. vedlegg 4 i Utlendingsforskriften
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • norsk utlendingspass