Lover og forskrifter

Her finner du informasjon om de lovene og forskriftene som NOKUTs saksbehandling baserer seg på.

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Lov av 1.4.2005 (i kraft fra 1.8.2005)

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Forskrift av 1. 2.2010

Paragraf 3-4 Generell godkjenning og paragraf 3-5 Godskriving og faglig godkjenning i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) er grunnleggende for alle vedtak NOKUT fatter. Det samme er paragraf 6-1 Generell godkjenning likestilt med norsk høyere utdanning i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning  Disse danner grunnlaget for NOKUTs kriterier for generell godkjenning av utenlandsk utdanning.


Forskrift om krav til mastergrad

Forskrift om krav til mastergrad inneholder kravene som norske læresteder må forholde seg til når de setter sammen en mastergrad. NOKUTs kriterier for godkjenning av utenlandske grader tar utgangspunkt i mastergradsforskriften.

Forskrift om krav til mastergrad


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov av 10. februar 1967

Forvaltningsloven regulerer hvordan all saksbehandling i offentlig forvaltning i Norge skal foregå. Loven har blant annet informasjon om hva som er akseptabel behandlingstid. Klageretten står også i forvaltningsloven.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker


Lisboakonvensjonen og Reykjavikerklæringen

NOKUT godkjenner utenlandsk utdanning i samsvar med internasjonale avtaler som Norge har ratifisert. Det gjelder blant annet Lisboakonvensjonen, som gjelder akademisk mobilitet mellom konvensjonspartene, og Reykjavikerklæringen, som gjelder nordiske forhold.

Lisboakonvensjonen (pdf)

Reykjavikerklæringen