Utdanning fra utlandet

Alle tjenester innenfor godkjenning av utenlandsk utdanning er overført til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kontakt

E-post:
enic-naric@hkdir.no

Telefon:
21 49 56 09 (tirsdag og torsdag kl. 12–14)

Postadresse:
Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 236 Sentrum
0103 Oslo

Sentralbord HK-dir
55 30 38 00 (kl. 09.00–15.00)

Informasjon om utdanning fra utlandet

Fram til HK-dir har nye nettsider er på plass, vil du fremdeles finne informasjon om tjenestene og hvordan du søker på nettsiden til NOKUT.

Gå til informasjon om utdanning fra utlandet