Informasjonsside for utenlandsk yrkesfaglig opplæring og utdanning

NOKUT tilbyr ulike tjenester og godkjenningsordninger. Informasjonen her vil fokusere på utenlandsk fag- og yrkesopplæring og fagskoleutdanning. På denne siden finner du oppdatert informasjonsmateriell for hjelpeapparatet , arbeidsgivere og potensielle søkere. Informasjonsmateriellet er skrevet på flere språk. På sikt kan du også se bransje-, fag- og landspesifikke webinarer.

Vi håper at informasjonen her skal gjøre det lettere å forstå hva en godkjenning fra oss er, hva som er forskjellen på våre ordninger og avklare andre praktiske spørsmål du måtte ha.

Om det er noe du savner eller ønsker å gi tilbakemelding på, kan du ta kontakt med oss på enic-naric@hkdir.no.