Vanlige spørsmål – Ukraina

På denne siden finner du svar på spørsmål vi fikk om utdanninger, kvalifikasjoner og dokumentasjonskrav i forbindelse med webinaret om utdanningssystemet i Ukraina.

Denne siden oppdateres fortløpende.

Arbeidsliv

Fag- og svennebrev

Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen)

Godkjenning som lærer / pedagogisk leder

Høyere utdanning

NOKUTs dokumentasjonskrav

Lovregulerte yrker