Hvordan søke opptak med utdanning fra utlandet?

Finn informasjon om hvordan du søker opptak på:

Bachelorgradsstudier

Det er Samordna opptak som behandler søknader til bachelorgradstudier og andre lavere grads studier i Norge som bygger direkte på videregående opplæring. Søknad om studieplass sendes til Samordna opptak.

En del private læresteder har eget opptak og da sendes søknaden direkte til lærestedet. Søknad om påbygningsstudier sendes også direkte til lærestedet.

Mastergradsstudier

Søknad om opptak til mastergradsstudier sendes direkte til det lærestedet hvor du ønsker å studere. For å få informasjon om ulike program, frister, og opptakskrav, må ta kontakt med hvert enkelt lærested.

Ph.d.-studier

Søknad om opptak til ph.d.-studier sendes direkte til det lærestedet hvor du ønsker å studere. Institusjonene har egne søknadsprosedyrer for de ulike doktorgradsprogrammene. For å få mer informasjon om ulike program, frister, og opptakskrav, må ta kontakt med hvert enkelt lærested.

Etter- og videreutdanninger

Mange læresteder tilbyr etter- og videreutdanninger innen en rekke fagområder. Tilbud, fagområder og organisering av undervisningen kan variere. Det samme gjelder frister og opptakskrav. For mer detaljert informasjon om dette, ta kontakt med det lærestedet du ønsker å studere ved.

Fagskoleutdanning

Søknad om opptak skal som hovedregel sendes til fagskolen du ønsker å gå på. Ta kontakt med den aktuelle fagskolen for mer informasjon.

Unntaket er tekniske utdanninger: Det er nasjonalt samlet opptak til tekniske utdanninger som tas på fulltid ved de fylkeskommunale tekniske fagskolene, se Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF) for mer informasjon. På disse nettsidene finner du i tillegg oversikt over skoler, hvilke fagretninger og fordypninger disse har, og nødvendige adresser og telefonnummer.

Videregående opplæring

Hvis du har tatt hele eller deler av videregående opplæring i utlandet og skal søke opptak eller innpass til videregående opplæring i Norge, har du flere muligheter. Ta kontakt med rådgivningstjenesten ved skolen du skal søke opptak for å få råd og veiledning om du kan få godkjenning av enkeltfag (fritak for enkelte fag). De kan fortelle deg om du kan fritas for hele opplæringsår som er bestått i utlandet, og svare på spørsmål om program- og fagvalg.

Les mer her: Rundskriv om godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og i utlandet (Udir-6-2012).


Vanlige spørsmål