Hvordan søke opptak med utdanning fra utlandet?

Finn informasjon om hvordan du søker opptak på:

Bachelorgradsstudier

Det er Samordna opptak som behandler søknader til bachelorgradstudier og andre lavere grads studier i Norge som bygger direkte på videregående opplæring. Søknad om studieplass sendes til Samordna opptak.

En del private læresteder har eget opptak og da sendes søknaden direkte til lærestedet. Søknad om påbygningsstudier sendes også direkte til lærestedet.

Mastergradsstudier

Søknad om opptak til mastergradsstudier sendes direkte til det lærestedet hvor du ønsker å studere. For å få informasjon om ulike program, frister, og opptakskrav, må ta kontakt med hvert enkelt lærested.

Ph.d.-studier

Søknad om opptak til ph.d.-studier sendes direkte til det lærestedet hvor du ønsker å studere. Institusjonene har egne søknadsprosedyrer for de ulike doktorgradsprogrammene. For å få mer informasjon om ulike program, frister, og opptakskrav, må ta kontakt med hvert enkelt lærested.

Etter- og videreutdanninger

Mange læresteder tilbyr etter- og videreutdanninger innen en rekke fagområder. Tilbud, fagområder og organisering av undervisningen kan variere. Det samme gjelder frister og opptakskrav. For mer detaljert informasjon om dette, ta kontakt med det lærestedet du ønsker å studere ved.

Fagskoleutdanning

Søknader om opptak til offentlige fagskoler og flere private fagskoler behandles av Samordna opptak. Samordna opptak har en oversikt over fagskoleutdanninger du kan søke på gjennom dem. For en del av de private fagskolene sendes søknaden direkte til fagskolen du ønsker å gå på. Sjekk nettsiden til den aktuelle fagskolen eller ta kontakt med fagskolen for mer informasjon.

Videregående opplæring

Hvis du har tatt hele eller deler av videregående opplæring i utlandet og skal søke opptak eller innpass til videregående opplæring i Norge, har du flere muligheter. Ta kontakt med rådgivningstjenesten ved skolen du skal søke opptak for å få råd og veiledning om du kan få godkjenning av enkeltfag (fritak for enkelte fag). De kan fortelle deg om du kan fritas for hele opplæringsår som er bestått i utlandet, og svare på spørsmål om program- og fagvalg.

Les mer her: Rundskriv om godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og i utlandet (Udir-6-2012).


Vanlige spørsmål