Fakta om GSU-listen

  • Listen er bindende for opptak til grunnstudier etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (FOR-2017-01-06-13)
  • Listen er veiledende på de andre områdene den blir brukt på: opptak til høyere grads studier, faglig godkjenning og generell godkjenning.
  • Lånekassens tildeling av studielån er koblet til generell godkjenning, og dermed er tildeling av utdanningsstøtte for studier i utlandet også forankret i GSU-listens nivåvurderinger.
  • Listen oppdateres to ganger i året: medio mars og medio november.

Du kan lese mer om generell studiekompetanse hos Samordna opptak (SO).


Kontakt oss

Send oss spørsmål eller kommentarer


NOKUTs lukkede GSU-forum