Tekniske krav til dokumentene du laster opp

  • Skann dokumentene, og sjekk at de er lette å lese før du laster dem opp i søknaden.
  • Hvis et dokument består av flere sider, må de skannes samlet og lastes opp i én fil. Et dokument kan for eksempel være vitnemål, karakterutskrift, Diploma Supplement, ID, navneendring, oversettelser eller en arbeidskontrakt.
  • Bruk kun PDF-format.
  • Ikke bruk komprimerte filer (som for eksempel ZIP- eller RAR-filer).
  • Hvis det er tekst på baksiden av dokumentene, er det viktig at du tar med denne siden også.
  • Hvis dokumentet ditt er i farger, bør det også skannes i farger.
  • Gi filen du sender inn et kort og beskrivende navn, for eksempel karakterutskrift, oversettelse vitnemål, opplæring i skole, praksis i bedrift, navneendring.

  • Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å slette dokumenter når du har sendt inn søknaden din.
  • Falske eller misvisende opplysninger kan føre til at du blir politianmeldt. Les mer om Falske utdanningsdokumenter og akademiske kvalifikasjoner