Bransjeliste – lovregulerte yrker

Nedenfor finner du en oversikt over bransjer med lovregulerte yrker. Hvis du ønsker å arbeide innenfor et av disse yrkene, må du få en autorisasjon/godkjenning. Denne oversikten inneholder både yrker som er regulert av yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF), og yrker som er regulert av andre særdirektiv.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er assistansesenter i Norge for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulerte av direktiv 2005/36/EF. Vi gir informasjon om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Norge. Les mer om godkjenning av disse yrkene

For de fleste yrker kreves det ingen spesiell autorisasjon/godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Hvis du ikke finner yrket ditt i denne listen, kan det være at du ikke trenger autorisasjon/godkjenning. Les mer om ikke-regulerte yrker