Avdeling for utenlandsk utdanning har flyttet til HK-dir

1. januar flyttet NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

I forbindelse med overføringen var søknadsportalen stengt i perioden 1. desember 2022 – 1. februar 2023. Søknadsportalen er nå gjenåpnet. Som søker må du likevel regne med noe lenger saksbehandlingstid.

Ny kontaktinformasjon fra 1. januar: 

E-postadresse:  enic-naric@hkdir.no 

Postadresse: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Postboks 1093, 5809 Bergen

Telefonnummer: 21 49 56 09 (tirsdag og torsdag kl. 12–14)

Les mer om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse her.


Krav og retningslinjer

Administrerende direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har vedtatt at alle krav og retningslinjer som var vedtatt av NOKUT videreføres som de er i direktoratet. Det betyr at all informasjon om utenlandsk utdanning som var tilgjengelig på NOKUT sine nettsider fortsatt gjelder.