Avdeling for utenlandsk utdanning flytter til HK-dir

Fra 1. januar 2023 flytter NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

I forbindelse med flyttingen blir søkerportalen stengt for nye søknader i to måneder fra 1. desember 2022 til 1. februar 2023.

Det vil bli mulig å fullføre påbegynte søknader, laste opp ettersendinger, se vedtaksbrev og levere klager frem til 15. desember. Fra 15. desember er søkerportalen helt stengt.

I forbindelse med overføringen må du som søker regne med noe lengre saksbehandlingstid.

Alle innkomne søknader blir automatisk overført til HK-dir, så du trenger ikke foreta deg noe.

Les mer om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse her.