Lovregulerte yrker

Når du kommer til Norge med en utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon, bør du sjekke om du trenger autorisasjon eller godkjenning for å kunne jobbe.

Noen yrker er lovregulerte. Det innebærer at du må oppfylle noen minimumskrav før du får lov til å praktisere yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel. For å jobbe i et lovregulert yrke, må du ha autorisasjon/godkjenning fra godkjenningskontoret som har ansvar for yrket ditt. Som regel er det ikke nødvendig å søke om godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse før du søker om autorisasjon/godkjenning.

I Bransjelisten finner du en oversikt over de fleste lovregulerte yrker i Norge. De fleste lovregulerte yrkene er omfattet av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF), men det finnes også andre direktiver som regulerer yrker, for eksempel innen sjøfart og luftfart.

I de fleste yrker er det ikke nødvendig med autorisasjon/godkjenning før du begynner å jobbe. Hvis du ikke finner yrket ditt i Bransjelisten, trenger du mest sannsynlig ikke autorisasjon eller godkjenning.

EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Innenfor EU/EØS-området er det egne regler for å effektivisere godkjenningen av lovregulerte yrker. Hvis du har utdanning fra et land i EU/EØS vil myndighetene behandle søknader om autorisasjon/godkjenning i henhold til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF). Tredjelandsborgere (borgere fra land utenfor EU/EØS) kan også omfattes av direktivet.

EU vedtok i 2013 et nytt direktiv, 2013/55/EU, som moderniserer direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Direktiv 2013/55/EU introduserer flere nye bestemmelser, som europeisk profesjonskort og varslingsmekanismer. 

I Yrkeslisten finner du en oversikt over alle yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, og hvor du må henvende deg for å søke om autorisasjon/godkjenning.

Hvis du vet hvilket godkjenningskontor som skal behandle søknaden din, finner du kontaktinformasjon til alle de norske godkjenningsmyndighetene her.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er det norske assistansesenteret for yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Vi veileder yrkesutøvere om innholdet i direktivet, norsk lovverk og regulerte yrker og samarbeider med assistansesentre i andre EØS-land og Altinn, det norske kontaktpunktet for tjenestedirektivet (2006/123/EC). Vi hjelper også norske statsborgere som ønsker å jobbe i et lovregulert yrke innen EU/EØS.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med yrkeskvalifikasjonsdirektivet, kan du sende oss en e-post

Andre lands assistansesentre

Trenger du informasjon om nasjonale regler og fremgangsmåte for godkjenning av kvalifikasjonene dine i forbindelse med jobb eller flytting til et annet EU/EØS-land? Ta kontakt med assistansesenteret i det aktuelle landet. Der får du også informasjon om godkjenningsprosess for lovregulerte yrker.

EU-logo

Finn nasjonale assistansesentre i andre land 

På EU-siden Your Europe finner du mer informasjon om godkjenning av lovregulerte yrker i EU/EØS.