Lovregulerte yrker

Når du kommer til Norge med en utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon, bør du sjekke om du trenger autorisasjon eller godkjenning for å kunne jobbe.

Noen yrker er lovregulerte. Det innebærer at du må oppfylle noen minimumskrav før du får lov til å praktisere yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel. For å jobbe i et lovregulert yrke, må du ha autorisasjon/godkjenning fra godkjenningskontoret som har ansvar for yrket ditt. Som regel er det ikke nødvendig å søke om NOKUTs godkjenning før du søker om autorisasjon/godkjenning.

I Bransjelisten finner du en oversikt over de fleste lovregulerte yrker i Norge. De fleste lovregulerte yrkene er omfattet av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF), men det finnes også andre direktiver som regulerer yrker, for eksempel innen sjøfart og luftfart.

I de fleste yrker er det ikke nødvendig med autorisasjon/godkjenning før du begynner å jobbe. Hvis du ikke finner yrket ditt i Bransjelisten, trenger du mest sannsynlig ikke autorisasjon eller godkjenning. Les mer om hva du kan gjøre når yrket ditt ikke er lovregulert.

EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Innenfor EU/EØS-området er det egne regler for å effektivisere godkjenningen av lovregulerte yrker. Hvis du har utdanning fra et land i EU/EØS vil myndighetene behandle søknader om autorisasjon/godkjenning i henhold til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF). Tredjelandsborgere (borgere fra land utenfor EU/EØS) kan også omfattes av direktivet.

EU vedtok i 2013 et nytt direktiv, 2013/55/EU, som moderniserer direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Direktiv 2013/55/EU introduserer flere nye bestemmelser, som europeisk profesjonskort og varslingsmekanismer. 

I Yrkeslisten finner du en oversikt over alle yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, og hvor du må henvende deg for å søke om autorisasjon/godkjenning.

Hvis du vet hvilket godkjenningskontor som skal behandle søknaden din, finner du kontaktinformasjon til alle godkjenningskontorene i Norge her.

Hva kan NOKUT hjelpe deg med?

NOKUT er det norske assistansesenteret for yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Vi veileder yrkesutøvere om innholdet i direktivet, norsk lovverk og regulerte yrker og samarbeider med assistansesentre i andre EØS-land og Altinn, det norske kontaktpunktet for tjenestedirektivet (2006/123/EC). Vi hjelper også norske statsborgere som ønsker å jobbe i et lovregulert yrke innen EU/EØS.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med yrkeskvalifikasjonsdirektivet, kan du sende en e-post til utland@nokut.no

 

Andre lands assistansesentre

Trenger du informasjon om nasjonale regler og fremgangsmåte for godkjenning av kvalifikasjonene dine i forbindelse med jobb eller flytting til et annet EU/EØS-land? Ta kontakt med assistansesenteret i det aktuelle landet. Der får du også informasjon om godkjenningsprosess for lovregulerte yrker.

EU-logo

Finn nasjonale assistansesentre i andre land 

På EU-siden Your Europe finner du mer informasjon om godkjenning av lovregulerte yrker i EU/EØS.

 


Søk NOKUT om bekreftelse av din norske arkitektutdanning