Autorisasjon/lovregulerte yrker

Når du kommer til Norge med en utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon, bør du sjekke om du trenger godkjenning for å kunne jobbe. I de fleste yrker er det ikke nødvendig med godkjenning før du begynner å jobbe, men det er likevel noen yrker som krever godkjenning.

I Norge har vi 163 lovregulerte yrker. Det innebærer at du må oppfylle noen minimumskvalifikasjoner før du får lov til å praktisere yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel. Dette er krav fra norske myndigheter og reguleres av lover og forskrifter. De ulike yrkene godkjennes av egne godkjenningskontorer.

Spesielt for EU/EØS-borgere

Innenfor EU/EØS-området er det egne regler for godkjenning av lovregulerte yrker. Dette er fordi de lovregulerte yrkene omfattes av det som kalles yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjelder primært for personer med statsborgerskap i en EU/EØS-stat, men tredjelandsborgere/andre kan også omfattes av direktivet. Yrkeskvalifikasjonsdirektivet omhandler retten du har til å praktisere yrket ditt i et annet EU/EØS-land. Hvis yrket ditt er lovregulert i det landet du vil jobbe i, må du søke myndighetene om godkjenning og få utdanningen din vurdert, før du begynner å jobbe.

Målet med yrkeskvalifikasjonsdirektivet er å få til en mer strømlinjeformet og forenklet godkjenningsprosess. Det betyr at så lenge utdanningen fra hjemstaten gir deg rett til å utøve yrket der, skal denne rettigheten følge deg til andre EU/EØS-stater. Vær oppmerksom på at det i tillegg kan stilles andre krav, f.eks. språkkunnskaper og kunnskaper om nasjonale forhold.

Se hvilket godkjenningskontor som godkjenner yrket ditt

Hva kan NOKUT hjelpe deg med som assistansesenter for yrkeskvalifikasjonsdirektivet?

NOKUT besvarer henvendelser fra deg som trenger godkjenning av utenlandsk kompetanse. Vi er assistansesenter i Norge for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulerte av direktiv 2005/36/EF. Dette vil si at vi skal hjelpe deg som er borger i en EU/EØS-stat med opplysninger om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Norge.

Vi hjelper også norske statsborgere som ønsker å jobbe i et lovregulert yrke innen EU/EØS. Vi vil også kunne hjelpe andre lands myndigheter eller assistansesentre med det samme.

Liste over lovregulerte yrker som faller innunder yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF) (pdf)

Bruk av andre lands assistansesenter

Trenger du informasjon om nasjonale regler og fremgangsmåte for godkjenning av kvalifikasjonene dine i forbindelse med jobb eller flytting til et annet EU/EØS-land? Ta kontakt med assistansesenteret i det aktuelle landet. Der får du også informasjon om godkjenningsprosess for lovregulerte yrker.

EU-logoSjekk ut andre nasjonale assistansesentre

Mer informasjon om godkjenning lovregulerte yrker i Europa

 


Søk NOKUT om bekreftelse av din norske arkitektutdanning