Automatisk godkjenning for utdanning fra Norden, Litauen og Polen – et raskere alternativ

NOKUT tilbyr automatisk godkjenning av enkelte utdanninger fra Norden, Litauen og Polen. Dette er en standardisert uttalelse som viser hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i Norge. Uttalelsen kan lastes ned og brukes umiddelbart uten å måtte sende inn en søknad om godkjenning.

NOKUT tilbyr tjenesten i tråd med føringene om automatisk godkjenning i Reykjavik-deklarasjonen, Bologna-prosessen og Det europeiske rådets anbefaling om automatisk godkjenning.

Hva er forskjellen på en vanlig søknad om godkjenning og automatisk godkjenning?

NOKUTs automatiske godkjenning er et valgfritt alternativ til vår ordinære godkjenningsordning. Du trenger ikke søke om godkjenning eller laste opp dokumenter for vurdering. Det er ingen godkjenningsprosess eller saksbehandling knyttet til identiteten eller kvalifikasjonene dine. NOKUT har utarbeidet standardiserte uttalelser som bekrefter at enkelte grader fra Danmark, Finland, Island, Litauen, Polen og Sverige er automatisk godkjent.

Når du søker om jobb eller utdanning, kan du legge ved en slik uttalelse sammen med utdanningsdokumentene dine.

Hvis du likevel vil søke om NOKUTs generelle godkjenning av din utenlandske utdanning, må du sende inn en søknad i søkerportalen på nettsiden vår. Du må regne med noe saksbehandlingstid.

Klikk her hvis du ønsker å søke om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på vanlig vis.

Slik får du automatisk godkjenning

Last ned den automatiske godkjenningen din her. 

Danmark – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)

Finland – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)

Island – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)

Litauen – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf) | Litauisk oversettelse (pdf)

Polen – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf) | Polsk oversettelse (pdf)

Sverige – automatisk godkjenning av utvalgte grader (pdf)