Turbovurderinger og rådgivning

NOKUT har to turbovurderinger. Den ene henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere eller allerede ansatte med utenlandsk høyere utdanning. Den andre henvender seg til universitetene og høyskolene som trenger hjelp til vurdering av søkeres utenlandske høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Vurderingen gjennomføres innen fem virkedager og er gratis.

Annen rådgivning om godkjenningsfaglige spørsmål

Vi gir råd til norske universiteter og høyskoler, Lånekassen, Samordna opptak, arbeidsgivere og nasjonale godkjennings- og autorisasjonsmyndigheter. Dette er et tilbud som kun gjelder høyere utdanning.

Vi behandler forespørslene fortløpende og innen 30 dager.

Alle forespørsler om rådgivning om godkjenningsfaglige spørsmål og turbovurderinger skal sendes via Råd- og turboportalen.

Les mer om portalen

Husk at alle personopplysninger i alle utdanningsdokumenter og oversettelser må sladdes før dokumentene lastes opp i portalen. Dette gjelder både ved henvendelser om rådgivning og turbovurderinger. NOKUT avviser å behandle forespørsler vi mottar hvor personopplysningene ikke er sladdet.

Veileder til turbovurderinger:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Turbovurdering for arbeidsgivere

NOKUT tilbyr en turbovurdering som kan hjelpe arbeidsgivere med å forstå utenlandske utdanningsdokumenter.

Vurderingen kan brukes av arbeidsgivere som av ulike grunner trenger å vite mer om ansattes eller søkeres høyere utenlandske utdanning. Det kan for eksempel være i forbindelse med ansettelser eller ved lønnsplassering.

Velg denne vurderingen

Turbovurdering for ph.d.-opptak

Tjenesten gir en kort vurdering av omfanget og nivået på den utenlandske høyere utdanningen.

Tjenesten kan benyttes når utdanningsinstitusjonen har valgt ut aktuelle søkere for videre vurdering. NOKUT vil, på bakgrunn av henvendelse fra institusjonen, foreta en vurdering av akkrediteringsstatus, omfang og nivå på den utenlandske høyere utdanningen til den aktuelle søkeren.

Velg denne vurderingen

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Vi utarbeider en kort vurdering som beskriver:

 • om utdanningen er godkjent i utdanningslandet
 • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet
 • hvilket fagområde utdanningen er tatt innen

Vi vurderer bare fullførte høyere utdanninger (utdanninger på universitets- og høyskolenivå). NOKUT understreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak, men en uttalelse som skal være til hjelp for arbeidsgivere.

Enkeltpersoner kan søke NOKUTs generelle godkjenning av sin utenlandske høyere utdanning. Disse sakene har en mer omfattende saksbehandling og det fattes et juridisk bindende vedtak. Les mer om NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Begrensninger i tilbudet

 • Bedrifter som tilbyr rekrutterings- og bemanningstjenester omfattes ikke av ordningen.
 • Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.
 • NOKUT kontrollerer ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen i denne vurderingen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte. Det er arbeidsgivers oppgave å vurdere om søkeren har de rette faglige forutsetninger til jobben.
 • Enkeltpersoner kan ikke benytte seg av turbovurdering av egen utdanning, men har anledning til å søke om NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.
 • Høyere utdanning fra alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Libya, Sierra Leone og Somalia. Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • Turbovurderingen omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker. Disse krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.
 • Vi vurderer ikke norsk utdanning

NOKUT understreker at vi verken gir en vurdering av det faglige innholdet, eller av søkerens karakternivå. Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta den faglige vurderingen av søkere.

NOKUT utarbeider en kort vurdering som sier noe om:

 • utdanningen er godkjent i utdanningslandet
 • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet

Utdanningsinstitusjonen må deretter foreta en faglig vurdering av søkers kvalifikasjoner etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift. Vi vurderer kun fullførte grader som ligger på universitets- og høyskolenivå.

Begrensninger i tilbudet

 • NOKUT understreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak.
 • Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta en faglig vurdering av alle søkere etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift.
 • NOKUT gir verken en vurdering av det faglige innholdet eller av søkerens karakternivå.
 • Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.
 • NOKUT kontrollerer ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen i denne vurderingen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte.
 • Denne turbovurderingen er kun til bruk i forbindelse med vurdering av utenlandsk høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.
 • Alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Libya, Sierra Leone og Somalia. Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker. Disse krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Alle forespørsler om turbovurderinger må sendes inn via Råd- og turboportalen. Innloggingen bruker ID-porten.

OBS! Den som er registrert som administrerende direktør/daglig leder må logge seg på når en ny virksomhet skal opprette profil i portalen. Se veiledning for innlogging første gang

 1. Logg inn i Råd- og turboportalen
 2. Gå til skjemaer og velg turbovurdering.
 3. Fyll ut skjemaet og last opp relevante utdanningsdokumenter: vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for alle gradene som skal vurderes. Husk at alle personopplysninger skal være sladdet før dokumentene blir lastet opp.
 4. Legg ved oversettelse av utdanningsdokumentene. Husk at alle personopplysninger skal være sladdet før dokumentene blir lastet opp.
 5. Send inn forespørselen. Det må fylles ut ett skjema per søker som har en utdanning dere ønsker å få vurdert.

Alle forespørsler om turbovurderinger må sendes inn via Råd- og turboportalen. Innloggingen bruker ID-porten.

OBS! Den som er registrert som administrerende direktør/daglig leder må logge seg på når en ny virksomhet skal opprette profil i portalen. Se veiledning for innlogging første gang

 1. Logg inn i Råd- og turboportalen
 2. Gå til skjemaer og velg turbovurdering.
 3. Fyll ut skjemaet og last opp relevante utdanningsdokumenter: vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for alle gradene som skal vurderes. Husk at alle personopplysninger skal være sladdet før dokumentene blir lastet opp.
 4. Legg ved oversettelse av utdanningsdokumentene. Husk at alle personopplysninger skal være sladdet før dokumentene blir lastet opp.
 5. Send inn forespørselen. Det må fylles ut ett skjema per søker som har en utdanning dere ønsker å få vurdert.
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Vi sender deg en kvittering som bekrefter at vi har mottatt forespørselen .

Vurderingen vil normalt være ferdigstilt og sendt deg per e-post innen fem virkedager. Forespørselen vil i tillegg bli synlig i portalen.

Dersom forespørselen mangler dokumentasjon eller hvis NOKUT trenger lengre tid for å ferdigstille vurderingen, vil du få informasjon om det.

Vi sender deg en kvittering som bekrefter at vi har mottatt forespørselen.

Vurderingen vil normalt være ferdigstilt og sendt deg per e-post innen fem virkedager. Forespørselen vil i tillegg bli synlig i portalen.

Dersom forespørselen mangler dokumentasjon eller hvis NOKUT trenger lengre tid for å ferdigstille vurderingen, vil du få informasjon om det.