Automatisk godkjenning – et raskere alternativ

NOKUT tilbyr automatisk godkjenning for enkelte grader fra utvalgte land. Lenger ned på siden kan du se hvilke land dette gjelder. Automatisk godkjenning gir strukturert informasjon om hvilken norsk grad en utenlandsk kvalifikasjon kan sammenliknes med. Dokumentet med automatisk godkjenning kan lastes ned og brukes umiddelbart. I mange tilfeller vil dette være tilstrekkelig for å kunne søke jobb uten å måtte sende inn en søknad om godkjenning.

NOKUT tilbyr tjenesten i tråd med føringene om automatisk godkjenning i Reykjavik-deklarasjonen, Bologna-prosessen og Det europeiske rådets anbefaling om automatisk godkjenning.

Hva er forskjellen på en vanlig søknad om godkjenning og automatisk godkjenning?

NOKUTs automatiske godkjenning er et valgfritt alternativ til vår ordinære godkjenningsordning.

Den ordinære godkjenningsordningen (generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning) omfatter en konkret vurdering av de aktuelle utdanningsdokumentene og deres tilknytning til id-dokumenter. Videre er det vurdert om lærestedet/programmet er akkreditert / offentlig godkjent i henhold til det aktuelle landets lover. NOKUT fatter enkeltvedtak i den ordinære godkjenningsordningen, og dette vedtaket kan påklages.

Ved automatisk godkjenning trenger du ikke søke om godkjenning eller laste opp dokumenter for vurdering. Det er ingen saksbehandling knyttet til identiteten eller kvalifikasjonene dine. Dette er standardisert informasjon som viser hvordan enkelte grader fra utvalgte land normalt vurderes av NOKUT. Automatisk godkjenning kan ikke påklages. Vi gjør oppmerksom på at dersom du ønsker å studere i utlandet, må du ta kontakt med Lånekassen for å undersøke om det aktuelle studiet danner grunnlag for støtte. Det er ingen garanti for at alle grader i ordningen vår for automatisk godkjenning også vil støttes av Lånekassen.

Når du søker om jobb eller utdanning, kan du legge ved et slikt dokument med standardisert informasjon sammen med utdanningsdokumentene dine.

Hvis du likevel vil søke om NOKUTs generelle godkjenning av din utenlandske utdanning, må du sende inn en søknad i søkerportalen på nettsiden vår. Du må regne med noe saksbehandlingstid.

Klikk her hvis du ønsker å søke om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på vanlig vis.

Slik får du automatisk godkjenning

Last ned den automatiske godkjenningen din her.