Skal du studere i utlandet?

Når du velger studier i utlandet, er det viktig at du forsikrer deg at utdanningen du ønsker å ta vil bli godkjent i Norge. Her gir vi deg noen tips på veien.

Husk at det er du som har ansvaret for å finne ut om utdanningen du ønsker å ta i utlandet krever en godkjenning når du kommer tilbake. Dersom yrket du ønsker å jobbe i er lovregulert (det kreves at du har en autorisasjon), må du finne ut av hva som må til for å få lov til å jobbe i dette yrket i Norge. Sjekk yrkesliste over lovregulerte yrker.

Er utdanningen godkjent som høyere utdanning i det landet du skal studere?

Før du velger hvilket studium i utlandet du skal søke på, er det viktig at du er klar over at ikke all utdanning fra utlandet blir godkjent i Norge. Det er derfor viktig at du sjekker om lærestedet og/eller programmet er godkjent som høyere utdanning i det landet hvor du skal ta utdanningen. Dette kan du gjøre ved å sjekke på nettsidene til myndighetene i det landet du skal studere. I tillegg bør du undersøke hvordan NOKUT vanligvis godkjenner høyere utdanning fra det landet der du ønsker å studere. Du kan ikke søke NOKUT om en forhåndsgodkjenning av studiet ditt, men du kan undersøke selv ved å ta i bruk verktøyene nedenfor.

Mer om:

Får du studiestøtte for første år av en bachelorgrad i utlandet?

Lånekassen gir støtte til første året av en bachelorutdanning, selv om dette året ikke alltid tilsvarer utdanning på bachelorgradsnivå i Norge. Les mer om dette på Lånekassens nettsider.

Hvis dette gjelder utdanningen du tar, er det ikke er sikkert at NOKUT godkjenner dette året som likestilt med norsk utdanning på bachelorgradsnivå.

Ved generell godkjenning vurderer NOKUT den utenlandske utdanningen mot den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer en norsk bachelorgrad, og gir uttelling i studiepoeng. Du kan lese mer om hvordan NOKUT godkjenner utenlandsk høyere utdanning her: NOKUTs kriterier

Trenger du autorisasjon for å jobbe i det yrket du utdanner deg til?

Selv om en utdanning er godkjent som høyere utdanning i det landet du tar den, er det ikke sikkert at du kan jobbe i dette yrket i Norge. Dette er fordi noen yrker er lovregulerte i Norge, dvs. at man må ha autorisasjon for å få lov til å utøve yrket. Ulike regler gjelder for borgere fra EU/EØS-land og borgere som kommer fra land utenfor EU/EØS. Mer om autorisasjon

Relatert informasjon