Kilder du kan bruke i vurderingsarbeidet

Her finner du en oversikt over kilder som kan være til hjelp når du skal vurdere utenlandsk utdanning fra universiteter og høyskoler.

NOKUTs oversikter

 • NOKUTs landdatabase
  Her finner du en oversikt som gir informasjon om ulike lands utdanningssystemer og som omtaler de mest vanlige gradene i studielandet. Mange land har nasjonale oversikter over egne akkrediterte læresteder. Disse finner du i så fall henvist til under det enkelte landet i Landdatabasen. Gå til NOKUTs landdatabase
 • GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere)
  Denne listen brukes av norske universiteter og høyskoler ved opptak til utdanning. I tillegg brukes den når NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning. Utdanningen må være på et nivå utover det som kreves for å komme inn på universiteter og høgskoler i Norge for at den skal kunne godkjennes. Gå til GSU-listen
 • Dokumentasjonskrav
  I søknadsveiledningen vår kan du finne detaljert informasjon om hvilke utdanningsdokumenter vi krever ved søknad om godkjenning av en utenlandsk utdanning.

Akkrediterte læresteder i utlandet

 • International Association of Universities / World Higher Education Database
  Dette er en liste over utdanningsinstitusjoner som regnes å være på universitetsnivå. Listen er basert på en database som vedlikeholdes av International Association of Universities © Gå til World Higher Education Database
 • Anabin
  Dette er en tysk database som inneholder informasjon om akkrediterte læresteder i de fleste land. Gå til Anabins nettside
 • CHEA - Council for Higher Education Accreditation (USA)
  Det er mange akkrediteringsorganer i USA. Det er ikke uvanlig at en institusjon har flere typer akkrediteringer. Regional akkreditering gir institusjonsakkreditering. NOKUT har som krav at institusjonen må være akkreditert av ett av de seks regionale akkrediteringsorganene i USA. Gå til CHEAs nettside

Mange flere land har nasjonale oversikter over egne akkrediterte læresteder. Disse finner du i så fall henvist til under det enkelte landet i Landdatabasen til NOKUT. Gå til Landdatabasen

Internasjonale nettverk

 • ENIC-/NARIC-nettverket
  Dette nettverket av nasjonale kontorer informerer om godkjenning av utenlandsk utdanning og utdanningssystemer. ENIC-/NARIC-portalen inneholder mye nyttig informasjon om utdanningssystemer, akkrediterte læresteder og kontaktinformasjon til myndigheter i nettverkslandene. Gå til ENIC-/NARICs nettside

Avgiftsbelagte kilder/betalingstjenester

 • Australian Education International: Country Education Profile (CEP)
  Dette et offentlig kontor i Australia som gir informasjon og råd om utdanningssystemer over hele verden og oversikter over akkrediterte læresteder i disse landene. Gå til Country Education Profiles Online
 • UK NARIC
  Dette er et offentlig kontor i Storbritannia som gir informasjon om utdanningssystemer over hele verden og oversikter over akkrediterte læresteder i disse landene. Gå til UK NARICs nettside

 


Logo: e-læring
e-læring – innlogging