Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen)

Dette er en godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon. Du vil bli henvist til denne ordningen hvis du har søkt om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning med ikke verifiserbar dokumentasjon.

Hvem gjelder ordningen for?

Denne ordningen gjelder for deg som har utenlandsk høyere utdanning, dvs. utdanning på universitets- og høyskolenivå, men som ikke kan få utdanningen din godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke verifiserbar dokumentasjon. Ordningen er spesielt rettet mot flyktninger og personer i en flyktningeliknende situasjon. Med denne ordningen søker NOKUT å oppfylle artikkel VII i Lisboakonvensjonen.

Hvordan søker jeg?

For å bli henvist til denne godkjenningsordningen må du først søke om NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Saksgangen i godkjenningsordningen

Du bli henvist til UVD-ordningen hvis du har søkt om godkjenning av høyere utdanning med ikke verifiserbar dokumentasjon.

  • Du vil bli tilsendt et kartleggingsskjema med veiledning som må fylles ut og returneres til NOKUT sammen med dokumentasjon på språkkunnskaper og oppholdstillatelse. I tillegg anbefaler vi at du legger ved CV og arbeidsattester.
  • NOKUT vurderer om du tilfredsstiller de formelle kravene til å gå videre i den nye godkjenningsordningen.
  • Dersom du går videre i godkjenningsprosessen, inviteres du først til et innledende intervju, og så til et møte/intervju med sakkyndige.
  • På grunnlag av den sakkyndige rapporten fatter NOKUT et enkeltvedtak om generell godkjenning.

Viktig å vite!

Dersom du ønsker å ta del i den nye ordningen er det viktig at du er klar over at dette er en prosess som kan ta tid, og som krever mye egen innsats og motivasjon.

Relatert informasjon


Kontaktinformasjon

E-post*: uvd@hkdir.no

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.