Godkjenningsmyndigheter – lovregulerte yrker

Nedenfor finner du en oversikt over godkjenningsmyndigheter som godkjenner søknader for lovregulerte yrker som er regulert av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF).

Hvis du ønsker å se en oversikt over alle yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, finner du det i Yrkesliste – lovregulerte yrker.