Godkjenning for andre yrker

For de fleste yrker kreves det ingen spesiell godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Dette gjelder uavhengig av utdanningsnivå. Yrker som bibliotekar, økonom, journalist, hudpleier og maler er eksempler på yrker som ikke krever godkjenning.

Hvis du ønsker å jobbe i denne typen yrker, er det arbeidsgiveren som bestemmer om innholdet og omfanget i utdanningen din er tilstrekkelig for å utføre oppgavene i stillingen du søker. Med andre ord: Du trenger ingen formell godkjenning av utdanningen din.

Oversettelse av dokumenter

Generelt gjelder det at hvis utdanningsdokumentene dine er på et annet språk enn engelsk, dansk eller svensk, bør de oversettes til ett av de nevnte språkene. På denne måten vil det bli enklere for arbeidsgiveren både å forstå og vurdere innholdet i dem og å avgjøre om du er kvalifisert til den konkrete stillingen du søker. Vi anbefaler at du bruker en offentlig godkjent translatør. Du finner registrerte translatører i Brønnøysundregisteret. Det finnes også private aktører – disse er ikke nødvendigvis dyrere enn de offentlige. Det kan derfor være lurt å sjekke de ulike tilbudene og prisnivåene.

Be gjerne en potensiell arbeidsgiver ta kontakt med oss dersom det er behov for mer avklaring. Send en e-post til utland@nokut.no eller kontakt oss på telefon 21 02 18 60.

Hva gjør jeg hvis en arbeidsgiver likevel ønsker en vurdering av utdanningen min?

Hvis en norsk arbeidsgiver likevel ønsker en sammenlikning av utdanningen din med den norske, har du flere muligheter:

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Realkompetansevurdering

Faglig godkjenning – høyere utdanning

Relatert informasjon