GSU-listen

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? Da må du ha en utdanning som gir generell studiekompetanse her. Dette kan du sjekke i GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere). Du må også dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

GSU-listen administreres av NOKUT, men alle spørsmål angående opptakskrav rettes til Samordna opptak: sokerinfo@samordnaopptak.no

Hvem bruker GSU-listen?

GSU-listen brukes av norske universiteter og høyskoler ved opptak til utdanning. I tillegg brukes den når NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning.

Hva inneholder listen?

Listen inneholder informasjon om hva slags utdanning du må ha for å kunne søke opptak til universiteter og høyskoler i Norge. For en del land er det et krav om at du har høyere utdanning* fra hjemlandet etter videregående opplæring.

NB! Til noen studier er det spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.

* Den høyere utdanningen må være et godkjent program tatt ved et godkjent lærested i utdanningslandet.

Last ned hele GSU-listen (pdf)

Les mer om GSU-listen

NOKUTs lukkede GSU-forum

Tidligere oppdateringer 2012–2020 (pdf)

Velg land, region eller internasjonal kvalifikasjon for å se kravene

Opptakskravet i høyere utdanning består av både et utdanningskrav og språkkrav i engelsk og norsk. Krav til engelskkunnskaper for søkere med videregående skoles utdanning fra Litauen blir endret fra skoleåret 2021/2022Informasjon om norsk- og engelskkravene finner du i språkvedlegget (oppdatert 14. mars 2022).

Sist oppdatert 14. mars 2022.

Følgende oppslag har endringer:

  • Guinea-Bisseau
  • Ungarn
  • Østerrike

I tillegg er det endringer i språkvedlegget.

Les mer om endringene i GSU-lista (pdf)

Velg her: