Forhåndsvurdering av utenlandsk utdanning?

Det finnes ingen ordning som forhåndsgodkjenner eller forhåndsvurderer utdanning du planlegger å ta i utlandet. Først når utdanningen er fullført, kan NOKUT vurdere om den kan likestilles med en tilsvarende grad i Norge.

Dette er fordi regelverket kan endre seg fra du kontakter oss og til du er ferdig med utdanningen. Vi kan bare gi deg generelle svar om at utdanningen du planlegger vanligvis vil kunne danne grunnlag for generell godkjenning, eventuelt at den vanligvis ikke gjør det.

Studentens ansvar

Hvis du planlegger å studere i utlandet, har du selv ansvaret for å undersøke statusen til program, lærested og mulige konsekvenser dersom du ønsker å utøve et lovregulert yrke etter endt utdanning.