Falske utdanningsdokumenter og akademiske kvalifikasjoner

I flere år har NOKUT rettet stor oppmerksomhet på arbeidet med mistenkelige utdanningsdokumenter og verifisering av autentisiteten. Arbeidet har avdekket at bruk av falske akademiske kvalifikasjoner ikke er ubetydelig i Norge. Læresteder og arbeidsmarkedet er trolig mer utsatt for denne type kriminalitet enn NOKUT. Derfor ønsker NOKUT å informere og bevisstgjøre både søkerne våre og samfunnet om dette.

Hva er falske utdanningsdokumenter?

Et falskt utdanningsdokument er et dokument som henviser til akademiske grader, kurs og karakterer som innehaver av dokumentet ikke har fortjent. Offisiell kopi/”rett kopi” av et falskt dokument må anses som et falskt dokument. Det finnes en rekke typer falske utdanningsdokumenter. Disse deles ofte inn i følgende kategorier:

 1. Endret utdanningsdokument
  Dokumentet er autentisk ved utstedelse, men er i ettertid manipulert ved at innholdet er endret. Innholdet vil dermed avvike fra det innholdet dokumentet hadde da det ble utstedt.
 2. Falskt dokument/dokument med uriktig innhold
  Dette kan være hjemmelaget eller produsert av profesjonelle aktører. Det kan etterligne dokumenter fra reelle og godt etablerte utdanningsinstitusjoner og/eller gi seg ut for å være fra en utdanningsinstitusjon med navn og logo som ligner på etablerte læresteder eller være foretak som kun eksisterer på papiret.
 3. Utdanningsdokument ”produsert på lærestedet”
  Dette er utdanningsdokumenter utstedt med riktige maler, stempler og signaturer, men til personer som ikke har gjennomgått den utdanningen som dokumentet henviser til.
 4. Diploma Mill/Degree Mill/bløffuniversitet
  Diploma Mill er foretak som lager vitnemål og grader uten/eller med minimale tilbud og krav om utdanning. De er som regel signert av personer som ikke har de nødvendige rettighetene til å tildele grader og titler.

Akkreditering og godkjenning av studier

Å utstede akademiske kvalifikasjoner er et statlig monopol. Staten gir denne myndigheten til utdanningsinstitusjoner gjennom en formell prosedyre enten ved å godkjenne eller akkreditere institusjoner og/eller utdanningsprogrammer. Staten sørger for kvalitetssikring av akademisk utdanning.

Hva er Diploma Mills?

Diploma Mills er ikke offisielt godkjente eller akkrediterte institusjoner. De har ofte falsk akkreditering fra falske akkrediteringsorganer. Med andre ord har Diploma Mills ikke myndighet til å tildele akademiske kvalifikasjoner.

Diploma Mills informerer om tjenestene sine gjennom avisreklame, magasiner og spesielt på internett, fordi det er billig og anonymt. Folk tiltrekkes av løfter om forbedrede utsikter til jobber, som en akademisk grad kan gi, samt økt sosial status og prestisje. En rekke ulike vitnemål og grader tilbys på internett. De fleste følger den anglosaksiske modellen med navn som Bachelor of Arts/Science, Master of Arts/Science og PhD., men det finnes nesten ingen grense for hva man kan bestille, så lenge man er villig til å betale for det.

Hva er galt med Diploma Mills?

Siden det kan være vanskelig å se forskjell på kjøpte grader og ekte grader, medfører dette en risiko at man undergraver verdien av ekte grader. Studenter med ekte grader må konkurrere med de som kjøper grader. Arbeidsgivere risikerer å ansette noen i en jobb som de ikke er kvalifisert til å gjøre. Samfunnet som helhet kan derfor lide under bruken av Diploma Mills. Folk skal kunne stole på at for eksempel lærerne som underviser barna deres, legene som behandler dem og politikerne som leder landet har oppnådd sine akademiske kvalifikasjoner/grader på ærlig og rettferdig vis.

Hvordan unngår man Diploma Mills?

NOKUT ønsker å øke bevisstheten rundt falske læresteder/institusjoner ved blant annet å spre informasjon om fenomenet til publikum og til alle som kan komme i kontakt med dokumenter fra Diploma Mills.

I tillegg bør publikum og søkere til videre studier gjøre en grundig sjekk av akkrediteringsstatusen til aktuelle læresteder og institusjoner. Hvis du er i tvil, be oss om råd!

Hva er NOKUTs reaksjon og konsekvens ved bruk av falske dokumenter/Diploma Mill?

NOKUT avslår godkjenning og politianmelder for bruk av falske dokumenter/falsk forklaring til offentlig myndighet. NOKUT har innført en klar advarsel i søknadsskjemaet sitt og anmelder søkere som prøver å oppnå goder ved hjelp av falske utdanningsdokumenter i henhold til:

 • straffeloven § 221 for uriktig forklaring
 • § 361 for dokumentfalsk

Dokumenter utstedt til eller fra ikke-eksisterende personer/organisasjoner (for eksempel dokumenter utstedt av Diploma Mills) rammes også av § 361.

Flere politianmeldelser har ført til rettsaker hvor tiltalte har blitt dømt.