Faglig godkjenning – høyere utdanning

Faglig godkjenning brukes i forbindelse med godkjenning av høyere utdanning fra utlandet for å vurdere om den kan likestilles med et bestemt norsk fag, en grad eller profesjonsutdanning. Faglig godkjenning skjer ved det enkelte lærested. NOKUT behandler ikke søknader om faglig godkjenning.

Faglig godkjenning kan være nødvendig i følgende tilfeller:

  • hvis du ønsker å studere videre ved en norsk utdanningsinstitusjon
  • i yrker der det er krav til fagspesifikk grad med tilhørende tittel

Denne typen godkjenning vil, med andre ord, ofte være en del av en annen søknadsprosess. Den enkelte institusjon avgjør om den utenlandske utdanningen oppfyller de spesifikke kravene til bredde og dybde for faget eller graden.

For mer informasjon om faglig godkjenning må du ta kontakt med et lærested som tilbyr utdanning som er mest mulig lik den du har fra utlandet.

All faglig godkjenning forutsetter at du leverer komplett dokumentasjon med kursbeskrivelser, pensumlister og eventuelle skriftlige avhandlinger. Denne typen godkjenning er en krevende prosess.