Utdanning fra utlandet

Skal du studere i utlandet?

Når du velger studier i utlandet, er det viktig at du forsikrer deg at utdanningen du ønsker å ta vil bli godkjent i Norge. Her gir vi deg noen tips på veien.

Generell informasjon om utligningstiltak 

Alle med utenlandsk utdanning og praksis må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen sin før fast tilsetting som lærer i grunnskole og videregående opplæring, eller som styrer eller pedagogisk leder i barnehage.