Turbovurderinger og rådgivning

NOKUT har to turbovurderinger. Den ene henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere eller allerede ansatte med utenlandsk høyere utdanning. Den andre henvender seg til universitetene og høyskolene som trenger hjelp til vurdering av søkeres utenlandske høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Vurderingen gjennomføres innen fem virkedager og er gratis.

Annen rådgivning om godkjenningsfaglige spørsmål

Vi gir råd til norske universiteter og høyskoler, Lånekassen, Samordna Opptak, arbeidsgivere og nasjonale godkjennings- og autorisasjonsmyndigheter. Dette er et tilbud som kun gjelder høyere utdanning.

Husk at utdanningsdokumenter må anonymiseres før de sendes til oss (gjelder ikke turbovurdering). Henvendelsene behandles fortløpende og innen 30 dager.

Henvendelser kan sendes til: rad@nokut.no


Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Turbovurdering for arbeidsgivere

NOKUT tilbyr en turbovurdering som kan hjelpe arbeidsgivere med å forstå utenlandske utdanningsdokumenter.

Vurderingen kan brukes av arbeidsgivere som av ulike grunner trenger å vite mer om ansattes eller søkeres høyere utenlandske utdanning. Det kan for eksempel være i forbindelse med ansettelser eller ved lønnsplassering.

Velg denne vurderingen

Turbovurdering for ph.d.-opptak

Tjenesten gir en kort vurdering av omfanget og nivået på den utenlandske høyere utdanningen.

Tjenesten kan benyttes når utdanningsinstitusjonen har valgt ut aktuelle søkere for videre vurdering. NOKUT vil, på bakgrunn av henvendelse fra institusjonen, foreta en vurdering av akkrediteringsstatus, omfang og nivå på den utenlandske høyere utdanningen til den aktuelle søkeren.

Velg denne vurderingen

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Vi utarbeider en kort vurdering som beskriver:

 • om utdanningen er godkjent i utdanningslandet
 • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet
 • hvilket fagområde utdanningen er tatt innen

Vi vurderer bare fullførte høyere utdanninger (utdanninger på universitets- og høyskolenivå). NOKUT understreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak, men en uttalelse som skal være til hjelp for arbeidsgivere.

Enkeltpersoner kan søke NOKUTs generelle godkjenning av sin utenlandske høyere utdanning. Disse sakene har en mer omfattende saksbehandling og det fattes et juridisk bindende vedtak. Les mer om NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Begrensninger i tilbudet

 • Bedrifter som tilbyr rekrutterings- og bemanningstjenester omfattes ikke av ordningen.
 • Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.
 • NOKUT kontrollerer ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen i denne vurderingen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte. Det er arbeidsgivers oppgave å vurdere om søkeren har de rette faglige forutsetninger til jobben.
 • Enkeltpersoner kan ikke benytte seg av turbovurdering av egen utdanning, men har anledning til å søke om NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.
 • Høyere utdanning fra alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Libya, Sierra Leone og Somalia. Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • Turbovurderingen omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker. Disse krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.

NOKUT understreker at vi verken gir en vurdering av det faglige innholdet, eller av søkerens karakternivå. Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta den faglige vurderingen av søkere.

NOKUT utarbeider en kort vurdering som sier noe om:

 • utdanningen er godkjent i utdanningslandet
 • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet

Utdanningsinstitusjonen må deretter foreta en faglig vurdering av søkers kvalifikasjoner etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift. Vi vurderer kun fullførte grader som ligger på universitets- og høyskolenivå.

Begrensninger i tilbudet

 • NOKUT understreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak.
 • Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta en faglig vurdering av alle søkere etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift.
 • NOKUT gir verken en vurdering av det faglige innholdet eller av søkerens karakternivå.
 • Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.
 • NOKUT kontrollerer ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen i denne vurderingen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte.
 • Denne turbovurderingen er kun til bruk i forbindelse med vurdering av utenlandsk høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.
 • Alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Libya, Sierra Leone og Somalia. Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker. Disse krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.
Vennligst gjør et valg i forrige trinn
 1. Opprett en e-post med emnet "Turbovurdering/arbeidsgiver" ved hjelp av denne lenken:

   (åpnes i e-postleseren din)

  OBS!
   Hvis lenken ikke fungerer hos deg, ber vi om at du følger instruksene her og sender e-post til turbo@nokut.no
 2. Husk at det skal sendes inn kun én forespørsel per e-post. 
 3. Følgende opplysninger må fylles ut i e-posten:

  – Søkerens navn og fødselsdato
  – Utdanningens navn i følge vitnemålet (diplom)
  – Utdanningsinstitusjon (navn og land)
  – Utdanningens avslutningsår
  – Kontaktperson i virksomheten (navn, e-post og telefonnummer)
  – Eventuelle tilleggsspørsmål om utdanningen eller utdanningsdokumentene

 4. Legg ved utdanningsdokumenter:  vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for alle gradene det ønskes en vurdering av.
 5. Legg ved oversettelse av utdanningsdokumentene. I noen tilfeller trengs det ikke oversettelse, på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk eller fransk. Normalt kan også dokumenter på russisk, bulgarsk, ungarsk, tsjekkisk, arabisk, polsk, kinesisk og japansk sendes inn uten oversettelse.
 6. Legg ved søkerens skriftlige fullmakt om at vi kan vurdere utdanningsdokumentene. Be kandidaten lese gjennom skjemaet nøye før hun/han fyller det ut. Bruk ett av disse skjemaene:
  Fullmaktserklæring på norsk (doc)
  Fullmaktserklæring på engelsk (doc)
 7. Send e-posten.
 1. Opprett en e-post med emnet "Turbovurdering/ph.d." ved hjelp av denne lenken:

   (åpnes i e-postleseren din)

  OBS! Hvis lenken ikke fungerer hos deg, ber vi om at du følger instruksene her og sender e-post til turbo@nokut.no
 2. Følgende opplysninger må fylles ut i e-posten:

  – Søkerens navn og fødselsdato
  – Utdanningens navn ifølge vitnemålet
  – Utdanningsinstitusjon (navn og land)
  – Utdanningens avslutningsår
  – Eventuelle tilleggsspørsmål om utdanningen eller utdanningsdokumentene
  – Kontaktperson / fakultet (navn, e-post og telefonnummer)

 3. Legg ved vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for eksempel for både bachelor- og masterutdanningen, selv om det bare er mastergraden som skal vurderes.
 4. Legg ved oversettelse av alle utdanningsdokumentene, med mindre de er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk eller fransk. Dokumenter på russisk, ungarsk, bulgarsk, tsjekkisk, arabisk, kinesisk, japansk og polsk kan normalt også sendes inn uten oversettelse.
 5. Legg ved søkerens skriftlige fullmakt om at vi kan vurdere utdanningsdokumentene. Be kandidaten lese gjennom skjemaet nøye før hun/han fyller det ut. Bruk et av disse skjemaene:
  Fullmaktserklæring på norsk (doc)
  Fullmaktserklæring på engelsk (doc)
 6. Send e-posten. Det sendes én e-post for hver søker som har en utdanning dere ønsker å få vurdert.
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Vi sender deg en e-post som bekrefter at vi har mottatt e-posten fra deg.

Vurderingen er normalt ferdigstilt og sendt deg per e-post innen fem virkedager. Dersom forespørselen din mangler dokumenter eller hvis NOKUT trenger mer tid på vurderingen, kan det gå lengre tid. Du vil da bli informert.

Vi sender deg en e-post som bekrefter at vi har mottatt e-posten fra deg.

Vurderingen er normalt ferdigstilt og sendt deg per e-post innen fem virkedager. Dersom forespørselen din mangler dokumenter eller om NOKUT trenger mer tid på vurderingen, kan det gå lengre tid. Du vil da bli informert.