Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Har du utdanning fra utlandet som ikke er så kjent blant norske arbeidsgivere? Da kan det være smart å søke om å få den godkjent, men en godkjenning er ikke nødvendig for å kunne benytte vitnemålet ditt i Norge.

Beskjed til søkerne våre

Norske helsemyndigheter opprettholder en del tiltak for å begrense koronasmitte (COVID-19), bl.a. anbefaling om bruk av hjemmekontor.

NOKUT vil gjøre sitt ytterste for å opprettholde normal drift i tiden som kommer, men denne situasjonen vil også kunne påvirke NOKUTs arbeid. Inntil situasjonen endrer seg til det bedre, ber vi om forståelse for følgende:

  • NOKUT har stengt for besøk på torsdager.
  • NOKUT har stengt for telefontid på mandager og tirsdager. På grunn av tekniske vanskeligheter vil vi ikke kunne besvare telefoner på en god nok måte.
  • NOKUT vil besvare henvendelser på e-post til utland@nokut.no, men ventetiden kan bli lenger enn vanlig. Du kan også finne svar på de fleste spørsmål om godkjenningsordningen på nettsiden vår.
  • NOKUT vil fortsatt saksbehandle søknader om godkjenning av utenlandsk opplæring, utdanning og yrkeskvalifikasjoner som allerede er kommet til oss, men saksbehandlingstiden kan bli lenger enn vanlig.

Vi vil være tilbake i normal drift så raskt situasjonen tillater det.

Hvis du allerede har sendt inn søknad, kan du sjekke status her:

Logg inn


Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har høyere utdanning fra utlandet.

Automatisk godkjenning for enkelte grader fra Norden, Litauen og Polen – et raskere alternativ

NOKUT har utarbeidet standardiserte uttalelser som bekrefter at enkelte utdanningsgrader fra Danmark, Finland, Island, Litauen, Polen og Sverige regnes som automatisk godkjent av NOKUT. Dokumentet er klart til bruk med en gang du har lastet det ned. 

Les mer om NOKUTs automatiske godkjenning

Profesjonsgodkjenning

Vær oppmerksom på om utdanningen din krever en spesiell autorisasjon. Hvis det er et lovregulert yrke, kreves en annen form for godkjenning. Sjekk listen over lovregulerte yrker.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss:

Telefon: + 47 21 02 18 60 (Mandag og tirsdag kl. 12–15)
E-post*: utland@nokut.no

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Om godkjenningen

Dette er en godkjenningsordning for deg som har høyere utdanning fra utlandet.

Godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer utdanningen din opp mot det norske utdanningssystemet. Hvis utdanningen din kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, vil du få en vurdering som beskriver utdanningens lengde, antall studiepoeng og om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. Du får ingen faglig vurdering av utdanningen din gjennom denne godkjenningsordningen. NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Hva kan jeg bruke godkjenningen til?

Du kan bruke NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Her er det opp til hver enkelt arbeidsgiver om de krever at du har NOKUTs godkjenning eller ikke.

Godkjenningsdokumentet kan også brukes i forbindelse med lønnsplassering.

I tillegg kan godkjenningsdokumentet benyttes i forbindelse med opptak til videre studier, men du trenger normalt ikke NOKUTs godkjenning for å søke opptak til høyere utdanning i Norge.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Har du utdanning fra Danmark, Finland, Island, Litauen, Polen eller Sverige?
Sjekk om du kan få graden din automatisk godkjent.


NB! Hvis du har utdanningsdokumenter på et annet språk enn engelsk eller et av de nordiske språkene, må du skaffe oversettelse til norsk eller engelsk før du sender inn søknad til NOKUT. Les mer om oversettelser

Sjekk NOKUTs dokumentasjonskrav i listen nedenfor. Dette gjelder både de kravene som er spesifikke for landet ditt (der det finnes) og de generelle kravene.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Send inn søknad

  • Fyll ut søknaden i NOKUTs søknadsportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon.
  • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
  • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger, og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.
  • NOKUT returnerer ikke originale oversettelser eller (apostilliserte) kopier.

Saksbehandlingstid

Vanligvis tar det omtrent to måneder fra vi har mottatt alle dokumentene vi trenger til søknaden er ferdig behandlet. Hvis du har mottatt en e-post med saksnummer, er søknaden din mottatt.

Behandling av personopplysninger

NOKUT behandler personopplysningene dine i forbindelse med vurdering av søknader og henvendelser til oss. Du må opprette en brukerprofil for å kunne sende oss en søknad. NOKUT har behov for opplysninger du avgir i denne brukerprofilen for å kunne håndtere søknaden din. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter i profilen din. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for i brukerprofilen din, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at også slike opplysninger vil være en del av profilen og søknaden din.

For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen ved opprettelse av brukerprofilen din.

Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen vår.


Logg inn – søkerportalen