Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

NOKUT vurderer din fag- og yrkesopplæring fra utlandet i omfang, nivå og faglig innhold opp mot et norsk fag- eller svennebrev.

Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

NOKUT vurderer utenlandsk fag- og yrkesopplæring på videregående nivå opp mot norske fag- og svennebrev.

Det er kun mulig å søke godkjenning av fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, LitauenPolen og Tyskland fra følgende yrker:

 • Betongfagarbeider
 • Bilmekaniker – lette og/eller tunge kjøretøy
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Hudpleier
 • Industrimekaniker
 • Kjøttskjærer
 • Kokk, institusjonskokk
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Slakter
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

Godkjenningsordningen vil utvides til flere land og kvalifikasjoner etter hvert. Informasjon om dette vil bli publisert på nettsidene våre.

NB! NOKUT utsteder ikke norske fag- eller svennebrev. Vi godkjenner heller ikke utenlandske mesterbrev.

Er du usikker på hva norske fag- og svennebrev er? Les mer om norsk fag- og yrkesopplæring hos Vilbli


Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?

Hvis du ikke kan få din utenlandske kvalifikasjon godkjent, er det mulig å oppnå tilsvarende fag- og svennebrev gjennom den norske fag- og yrkesopplæringen. Les mer om mulighetene for annen godkjenning under Vanlige spørsmål (Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?)

Utenlandsk fag- og yrkesopplæring vurderes opp mot et bestemt norsk fag- eller svennebrev. Det er det faglige innholdet i opplæringen som danner grunnlaget for hvilket norsk fag- eller svennebrev kvalifikasjonen skal vurderes opp mot. Du vil få informasjon fra NOKUT hvis søknaden din bør vurderes opp mot en eller flere andre kvalifikasjoner.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hva godkjenner NOKUT?

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring innebærer en faglig godkjenning. Det betyr at NOKUT utreder opplæringen din og sammenligner den i nivå, omfang og faglig innhold med den norske videregående opplæringen i det aktuelle faget, i tråd med Opplæringslova § 3-4 a.

Vi vurderer ikke langvarig arbeidserfaring som ikke var en del av din formelle opplæring.

Hvis du får fag- og yrkesopplæringen din godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev.

NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring er frivillig og er ment som et hjelpemiddel på det norske arbeidsmarkedet. Du kan bruke NOKUTs godkjenning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Det er opp til arbeidsgiver om de krever at du har NOKUTs godkjenning eller ikke.

Følgende vilkår må være oppfylt for at opplæringen skal kunne godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring eller vitnemål:

 1. Kvalifikasjonen må være formell og være utstedt av en ansvarlig myndighet.
 2. Kvalifikasjonen må være basert på sluttført opplæring av minst 3 års varighet og inneholde minimum 1 års dokumentert praktisk opplæring.
 3. Kvalifikasjonen skal i stor grad bygge på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er tilsvarende som beskrevet i NKR nivå 4A, tilsvarende som norsk fag – og svennebrev. Kvalifikasjonens yrkesfaglige profil er det avgjørende element i godkjenning om sidestilling.

Les mer om vilkårene for godkjenningsordningen

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Dokumentasjonskrav

Her finner du landspesifikke og generelle dokumentasjonskrav.

 • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse (les mer om oversettelser). Last opp alle sidene i dokumentene dine.
 • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
 • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.

 

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvordan sende inn søknad?

 • Fyll ut søknaden i NOKUTs søknadsportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon. Du kommer til portalen ved å trykke på "Søk godkjenning" nederst på siden.
 • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
 • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger, og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.


Hva skjer med søknaden?

Saksbehandlingstiden begynner å løpe når vi har fått alle dokumentene vi trenger. Det tar normalt 4 måneder fra vi har mottatt alle dokumentene til søknaden er ferdigbehandlet.

Hvis saken din tar lengre tid enn normalt, vil du få beskjed om dette.

Har du allerede søkt NOKUT om godkjenning? I innboksen i søkerportalen finner du alle brev og dokumenter som er tilknyttet saken din.


Digital postkasse

NOKUT har tatt i bruk digital postkasse. Dette betyr at du må opprette din egen digitale postkasse for å få post digitalt fra oss.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss:

Telefon: + 47 21 02 18 60 (Mandag og tirsdag kl. 12–15)
E-post*: utland@nokut.no

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.


Behandling av personopplysninger

NOKUT behandler personopplysningene dine i forbindelse med vurdering av søknader og henvendelser til oss. Du må opprette en brukerprofil for å kunne sende oss en søknad. NOKUT har behov for opplysninger du gir i denne brukerprofilen for å kunne håndtere søknaden din. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter i profilen din. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for i brukerprofilen din, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at også slike opplysninger vil være en del av profilen og søknaden din.

For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen ved opprettelse av brukerprofilen din.

Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.


Søk godkjenning