Studiebarometeret for fagskolestudenter

Do you prefer English? Click here.

Kjære student – si din mening om studieprogrammet ditt!

Dette er en invitasjon til å delta i den nasjonale undersøkelsen om studiekvalitet i fagskoleutdanninger i regi av NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen sendes til fagskolestudenter på alle utdanningstilbud i Norge. Årets resultater publiseres på www.studiebarometeret.no til høsten.

Svarene dine vil gi fagskolen mulighet til å gjøre forbedringer i studiet ditt. De vil også gi kommende studenter informasjon om hvordan du opplever studiekvaliteten.

Svar og premiering

Vi vil trekke ut 15 gavekort på opptil 5000 kr. Det tar ca. 10 minutter å besvare undersøkelsen. Frist for å svare er 5. mai. Skjemaet kan besvares på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Har du mottatt SMS eller e-postinvitasjon?

Dersom du allerede har svart ved hjelp av lenken i SMS eller e-post, trenger du ikke besvare nå. Dersom du ikke ble ferdig med skjemautfyllingen, kan du fortsette ved å bruke innloggingen på denne siden. Dette kan du også gjøre dersom du ønsker å endre svarene dine.

Hvem kan svare?

Alle fagskolestudenter som startet på sitt nåværende studium senest 31. des. 2020 kan svare. Det er et unntak for studenter som går på utdanningstilbud på 30 studiepoeng. Disse må ha startet på sitt nåværende studium senest 1. mars 2021 for å kunne svare.

Skjema på SMS

For å få personlig lenke til skjemaet ditt på SMS skriver du inn mobilnummeret ditt i boksen under. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt på følgende e-postadresse: fagskoleundersokelsen@nokut.no.

Personvern

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).

Om deg har NOKUT hentet ut direkte personidentifiserbare opplysninger (e-postadresse og telefonnummer) fra ID-porten som driftes av Difi og indirekte personidentifiserbare opplysninger (opplysninger om hvilket utdanningstilbud og kull du er registrert ved, kjønn, alder, opptaksgrunnlag, eksamensresultater og statsborgerskap) fra NSD. NSD har fått opplysningene fra fagskolen du er student ved. Rambøll AS bistår NOKUT i gjennomføringen og utsendingen av undersøkelsen og har tilgang til e-postadresser og telefonnummer fram til undersøkelsen stenges for svar. All informasjon som samles inn vil bli behandlet konfidensielt. Det vil ikke bli offentliggjort data som kan identifisere den som svarer.

Direkte personidentifiserbare opplysninger vil slettes av NOKUT senest 1. oktober 2021. Indirekte personidentifiserbare opplysninger vil lagres av NOKUT ut 2025 og av NSD ut 2030 og være tilgjengelig for forskningsformål. Dette forutsetter at du samtykker til dette helt tilslutt i spørreskjemaet.

NOKUT innhenter personopplysningene for alle studenter, også de som ikke svarer. Dette gjør vi for å kunne gjennomføre frafallsanalyser, noe som er svært viktig for å kunne tolke svarene. Det er mulig å reservere seg mot dette ved å sende e-post til res-studiebarometeret@nokut.no. Vi vil da umiddelbart slette alle personopplysningene vi har om deg.