Studiebarometeret

Do you prefer English? Click here.

Kjære student – si din mening om studieprogrammet ditt!

Dette er en invitasjon til å delta i den nasjonale undersøkelsen om studiekvalitet. Skjema kan besvares på nynorsk, bokmål og engelsk.

Formål

Studiebarometeret gjennomføres for å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet. Formålet er å øke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon til høyskoler/universiteter, studenter og andre. Resultatene gir utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjøre forbedringer. I tillegg brukes resultatene til forskning på utdanningskvalitet. Undersøkelsen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Undersøkelsen går til 74 000 studenter i 2. og 5. studieår. Institusjonen din har latt oss hente ut direkte personidentifiserbare opplysninger (e-postadresse og telefonnr.) og indirekte personidentifiserbare opplysninger (studieprogram, kjønn, alder, opptaksgrunnlag, eksamensresultater og statsborgerskap).

Hva innebærer det for deg å delta?

Å delta i undersøkelsen innebærer å fylle ut et spørreskjema. Dette tar ca. 10-15 minutter. Alle som svarer er med i trekningen av 5 gavekort på 5 000 kr og 25 gavekort på 1 000 kr.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Du kan når som helst og uten grunn kreve at vi fjerner alle opplysninger om deg.

Har du mottatt SMS eller e-postinvitasjon?

Dersom du allerede har svart ved hjelp av lenken i SMS eller e-post, trenger du ikke besvare nå. Dersom du ikke ble ferdig med skjemautfyllingen, kan du fortsette ved å bruke innloggingen på denne siden.

Skjema på SMS

For å få personlig lenke til skjemaet ditt, skriv inn mobilnummeret ditt i boksen under. NB! Gjelder bare 2.- og 5.-årsstudenter med et mobilnummer som er registrert. 

Personvern – Hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

All informasjon som samles inn behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det vil ikke bli offentliggjort data som kan identifisere den enkelte.

Mer informasjon om personvern finnes i undersøkelsen.

Bakgrunnsinformasjon utleveres fra institusjonene til NOKUT for alle studentene, på bakgrunn av en rettslig forpliktelse. Det gjelder også de som ikke svarer. Dette for å undersøke om svarene vi får er representative, noe som er svært viktig for å kunne tolke resultatene. Det er mulig å reservere seg mot dette ved å sende e-post til res-studiebarometeret@nokut.no. Bakgrunnsopplysningene for de som ikke deltar i undersøkelsen blir slettet innen februar 2022.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Har du spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg,
  • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

 

Med vennlig hilsen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT