Godkjenning som lærer i skole eller styrer og pedagogisk leder i barnehage

For å bli fast ansatt som lærer i skolen må du ha godkjenning som lærer. Barnehagelærere må ha godkjenning for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage.

Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Her finner du informasjon om:

 • Hvilke godkjenninger trenger jeg?
 • Hvilken godkjenning skal jeg søke?
 • Kan jeg jobbe som barnehagelærer uten godkjenning?
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge
 • Har du søkt om godkjenning hos Utdanningsdirektoratet i 2019 og venter på svar?
 • Norske lærere og barnehagelærere som vil søke jobb i et annet land

Hvilke godkjenninger trenger jeg?

Skole

Hvis du er utdannet lærer fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for få fast jobb som lærer i norsk skole. Vi gir kun godkjenning av regulerte yrker, og det regulerte yrket i norsk skole er lærer i grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring). Du trenger ikke godkjenning for å jobbe i andre yrker i norsk skole.

Dersom yrkeskvalifikasjonen din er fra et land innenfor EØS og du får godkjenning som lærer, kan du også jobbe som morsmålslærer dersom arbeidsgiveren din vurderer norskkunnskapene dine som gode nok. Dersom yrkeskvalifikasjonen din er fra et land utenfor EØS, må du i tillegg ha godkjenning som morsmålslærer for å jobbe som det. Du må da også dokumentere gode norskkunnskaper. Les mer om hvordan du kan dokumentere gode norskkunnskaper under Språkkrav.

Barnehage

Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge. Vi gir kun godkjenning av regulerte yrker, og de regulerte yrkene i norsk barnehage er styrer og pedagogisk leder. Du trenger ikke godkjenning for å jobbe i andre yrker i norsk barnehage. I barnehagen får de fleste barnehagelærere ansvar som pedagogisk leder, og de må derfor ha denne godkjenningen.

Vi gir ikke godkjenning til

 • spesialpedagoger
 • assistenter (i barnehage, skole og skolefritidsordning)
 • logopeder
 • fritidspedagoger
 • undervisningspersonale i høyere utdanning

Du trenger ikke å søke om andre godkjenninger for å få godkjenning som lærer eller styrer og pedagogisk leder. Dersom du likevel ønsker generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning eller fagskoleutdanning, kan du søke om dette i tillegg. Disse godkjenningene er frivillige, men arbeidsgivere kan be om slik godkjenning for å vurdere lønn og stillingskode når de skal ansette deg.


Hvilken godkjenning skal jeg søke?

Du skal søke godkjenning for det yrket du har fra utlandet. Hvis du er kvalifisert som både lærer og barnehagelærer, eller lærer og morsmålslærer, kan du søke om godkjenning for begge yrkene. Du må da legge inn to søknader om godkjenning.

Du må være lærer fra utlandet for å bli godkjent som lærer.

Du må være barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet for å bli godkjent som styrer og pedagogisk leder i barnehage. 


Kan jeg jobbe som barnehagelærer uten godkjenning?

De lovregulerte yrkene i barnehage er styrer og pedagogisk leder. Dersom du ønsker å søke på andre stillinger i norske barnehager, trenger du ikke ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for yrker som ikke er regulert i norsk lov.

I noen tilfeller kan du jobbe som barnehagelærer eller pedagog i barnehagen uten godkjenning.

 • Du kan jobbe som styrer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom kommunen gir dispensasjon fra utdanningskravet. 
 • Du kan også jobbe som barnehagelærer eller pedagogisk leder uten godkjenning dersom barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og stillingen din kommer i tillegg til dette.

Ta kontakt med arbeidsgiveren din for å finne ut om dette gjelder deg, eller om du må søke godkjenning som styrer og pedagogisk leder.


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge

Hvis du har tatt PPU i Norge, trenger du ingen godkjenning fra oss. Dette gjelder selv om bachelor- eller mastergraden din er tatt i utlandet. Det norske lærestedet godkjente den utenlandske utdanningen din da du ble tatt opp som student.

Lærere som er godkjent av oss, har nødvendig pedagogisk kompetanse og trenger ikke ta PPU i Norge.


Har du søkt om godkjenning hos Utdanningsdirektoratet i 2019 og venter på svar?

Søknader som ikke ble ferdigbehandlet av Utdanningsdirektoratet i 2019, er automatisk overført til NOKUT for videre behandling. Har du allerede søkt, trenger du dermed ikke sende inn en ny søknad.


Norske lærere og barnehagelærere som vil søke jobb i et annet land

Hvis du har en lærer- eller barnehagelærerutdanning fra Norge og ønsker å jobbe i et annet land, kan du søke NOKUT om å få utstedt en bekreftelse om at den norske utdanningen oppfyller kravene for å undervise i skole eller jobbe i barnehage. Søk NOKUT om bekreftelse av din norske lærer- eller barnehagelærerutdanning.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Her finner du informasjon om:

 • Søknadsskjema
 • Oversettelser
 • Generelle dokumentasjonskrav
 • Hent inn arbeidsattester
 • Språkkrav
 • Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land

Søknadsskjema

Du finner nettsøknaden din i NOKUTs søkerportal.

Viktig ved innlogging

 • Ved innlogging til NOKUTs søkerportal bruk en av følgende nettlesere: Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Vennligst ikke bruk Internet Explorer.
 • Vi anbefaler at du søker fra en PC, ikke fra mobil

Gå til søknadsskjemaet

Logg deg inn med elektronisk ID

Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk ID, for eksempel MinID eller BankID.

Har du ikke elektronisk ID? Da velger du innloggingsalternativet Gå videre til flere innloggingsalternativer. Velg deretter Registrer ny bruker og registrer en søknad ved bruk av e-postadresse og passord.

Skann inn dokumentene dine

Når du gjør valg inne i søknadsskjemaet, vil det vise hvilke dokumenter NOKUT trenger for å kunne behandle søknaden din. Skann inn og last opp etterspurt dokumentasjon.

Dersom det er nødvendig å få enkelte dokumenter tilsendt direkte fra lærestedet ditt til NOKUT, vil dette stå beskrevet i søknadskjemaet. Du vil også finne informasjon om dette under Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land helt nederst på denne siden.

Lagre hvert dokument som PDF. Gi dokumentet en beskrivende tittel, for eksempel "Diplom på originalspråk". Om et dokument har flere sider, skal du skanne inn alle sidene og lagre det som ett dokument/vedlegg. Se NOKUTs informasjon om tekniske krav til dokumentene for ytterligere informasjon.

Bekreftelse

Etter at søknaden er sendt inn, vil du motta en bekreftelse på e-post om at søknaden er registrert i NOKUTs søkerportal. E-posten inneholder saksnummeret ditt, som du bør oppgi ved kontakt med NOKUT.


Oversettelser

Hvis ikke dokumentene dine er på engelsk eller et nordisk språk, må du få dem oversatt av en translatør. 

NOKUT aksepterer følgende:

 • Oversettelser gjort av statsautorisert translatør. Du finner statsautoriserte translatører i Translatørportalen, nettsiden for Statsautoriserte translatørers forening (STF). 
 • Oversettelser gjort av annen profesjonell oversetter i Norge eller utlandet, Tolketjenesten, ambassader osv. Du kan også finne oversettere ved å søke i Brønnøysundregisteret
 • Engelskspråklige utdanningsdokumenter utstedt av lærestedet du studerte ved.
 • Har du utdanningsdokumenter på finsk eller islandsk? Da anbefaler vi at du legger ved en oversettelse til engelsk eller norsk.

NOKUT krever ikke at oversettelser er apostillert.

Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem. Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, forbeholder NOKUT seg retten til å be om nye.

NOKUT aksepterer ikke oversettelser gjort av deg selv eller andre privatpersoner.


Generelle dokumentasjonskrav

I teksten under finner du generelle dokumentasjonskrav for godkjenning av yrket ditt.

I tillegg har vi spesifikke dokumentasjonskrav for utdanningsdokumenter fra enkelte land. Dette finner du informasjon om i avsnittet Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land. Der vil du se om utdanningsdokumentene dine trenger å stemples eller bekreftes av en myndighet før du søker, eller om karakterutskriftene dine må sendes direkte til NOKUT fra lærestedet ditt.

Lærer og morsmålslærer

Dette er dokumentasjonskravene for deg som skal søke om godkjenning som lærer og/eller morsmålslærer:

 • Bildesiden i passet ditt eller annet gyldig identitetsdokument
 • Bekreftelse på eventuelle navneendringer, for eksempel vigselsattest
 • Utdanning: diplom og karakterutskrift på høyere utdanning på originalspråk
 • Arbeidserfaring: attester som dokumenterer all arbeidserfaring som lærer på originalspråket
 • Oversettelser av alle dokumentene over til engelsk eller norsk

Hvis det ikke kommer tydelig fram av dokumentasjonen at du er kvalifisert til å jobbe som lærer, ber vi om at du legger ved en bekreftelse på dette fra utdanningsmyndighetene i det landet du tok utdanningen din.

Vi tar forbehold om at vi i enkelte tilfeller kan be om ytterligere dokumentasjon.

Morsmålslærere – eget krav til norskkunnskaper
Hvis du har utdanning fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, og også søker om godkjenning som morsmålslærer, må du dokumentere gode norskkunnskaper. Les mer om dokumentasjonskrav lenger ned på siden (Språkkrav).

Styrer og pedagogisk leder i barnehage

Dette er dokumentasjonskravene for deg som skal søke om godkjenning som styrer/pedagogisk leder i barnehage:

 • Bildesiden i passet ditt eller annet gyldig identitetsdokument
 • Bekreftelse på eventuelle navneendringer, for eksempel vigselsattest
 • Utdanning: diplom og karakterutskrift på høyere utdanning på originalspråk
 • Arbeidserfaring: attester som dokumenterer all arbeidserfaring fra barnehage (fra Norge og andre land)
 • Oversettelser av alle dokumentene over til engelsk eller norsk

Hvis det ikke kommer tydelig fram av dokumentasjonen at du er kvalifisert til å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i barnehage eller tilsvarende, ber vi om at du legger ved en bekreftelse på dette fra utdanningsmyndighetene i det landet du tok utdanningen din.

Vi tar forbehold om at vi i enkelte tilfeller kan be om ytterligere dokumentasjon.

Krav om arbeidserfaring fra barnehage i Norge
Du må dokumentere kunnskap om norske samfunnsforhold og barnehageforhold for å få godkjenning som styrer og pedagogisk leder i Norge. Dette kravet kan du oppfylle ved å dokumentere tilsvarende minst ett års fulltids arbeidserfaring fra barnehage i Norge. Kravet gjelder uansett hvilken type barnehage du planlegger å jobbe ved i Norge, nå eller i fremtiden. Kravet gjelder ikke for deg som har en nordisk yrkeskvalifikasjon eller et nordisk språk som førstespråk. Du kan lese om kravet i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat, § 4 fjerde ledd.


Hent inn arbeidsattester

Du bør dokumentere all relevant arbeidserfaring med arbeidsattester, også fra utlandet. Dette kan telles positivt i behandlingen av søknaden din. Arbeidsattestene din bør bekrefte stillingens innhold, omfang og varighet (for eksempel stillingsprosent, stillingstittel og tidsperiode).

Dersom vi finner vesentlige avvik i yrkeskvalifikasjonen din sammenlignet med den norske, kan arbeidserfaring kompensere for avviket. Dersom du da ikke har lagt ved dokumentasjon på arbeidserfaringen din, vil vi be om dette. Dette vil da forsinke saksbehandlingen.

Saksbehandlingen vår er skriftlig og dokumentbasert, og vi ringer ikke arbeidsgivere for eventuelle muntlige bekreftelser. Det er med dette i din interesse at du legger ved all relevant informasjon og dokumentasjon når du søker.


Språkkrav

Språkkrav for lærer og styrer/pedagogisk leder i barnehage

Det stilles ingen språkkrav i forbindelse med søknad om godkjenning som lærer og styrer/pedagogisk leder i barnehage. Det er arbeidsgiver som vurderer språkkunnskapene dine ved eventuell ansettelse.

Språkkrav for morsmålslærer

Du må dokumentere gode norskkunnskaper for å få godkjenning som morsmålslærer. Kravet gjelder ikke for søkere som er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven.

Du kan dokumentere gode norskkunnskaper på en av følgende måter:

 • fullført faget norsk (393 timer) i norsk videregående opplæring
 • eksamen i norsk (trinn 3) for utenlandske studenter ved universitetene
 • fullført studium i høyere utdanning med minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig (tidligere kalt Bergenstesten) med minimum 450 poeng eller bestått etter ny vurderingsordning fra og med høsten 2009
 • norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere VOX) med resultatet B2 på alle fire delprøver
 • minst fem års relevant arbeidserfaring fra Norge med norsk som arbeidsspråk

Spesifikke dokumentasjonskrav for enkelte land

Karakterutskrifter – sendt direkte fra universitetet ditt til NOKUT

Har du høyere utdanning fra et av disse landene?

 • Canada
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Filippinene
 • Hong Kong
 • Kamerun
 • Macau
 • Nigeria
 • Sudan
 • Sør-Sudan
 • Taiwan
 • USA*

Det betyr at vi krever direktesendte karakterutskrifter fra lærestedet ditt. Kontakt universitetet ditt og be dem sende karakterutskriftene dine i en lukket konvolutt direkte til NOKUT.

Bruk gjerne skjemaet International Transcript Request and Release Authorisation Form (pdf).

Karakterutskriftene sendes til:
NOKUT
Postboks 578
1327 Lysaker

For deg som bruker DHL, UPS eller tilsvarende budtjenester:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Drammensveien 288
0283 Oslo

* Kun for USA: Hvis lærestedet ditt har et sikkert, standardisert system for utstedelse av elektroniske karakterutskrifter, kan dette erstatte karakterutskrift sendt til NOKUT per post. NOKUT har strenge krav til slike elektroniske karakterutskrifter, så vi forbeholder oss retten til å vurdere om den en tilstrekkelig. Elektroniske karakterutskrifter kan sendes til: utland@nokut.no.

Krav til stempler og bekreftelser

 • Iran – Du trenger stempel fra justisdepartementet i Iran på oversettelser utført av oversettere som er autorisert av det iranske justisdepartementet.
 • Kina – Du må få ditt Degree Certificate verifisert gjennom CDGDC. Graduation Certificate og karakterutskrifter skal verifiseres gjennom CHSI.
 • Pakistan – Du trenger attesterte kopier fra HEC. 
 • Russland (gjelder utdanning avsluttet etter 2011) – Du trenger Apostille fra Rosobrnadzor.
 • Ukraina – Du trenger Apostille fra Information and Image Center of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Velg landet ditt i nedtrekkslisten under for å finne informasjon om hvordan du får bekreftelser eller apostiller på dine utdanningsdokumenter.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Her finner du informasjon om:

 • Behandlingstid
 • Vedtaket
 • Hva vurderer arbeidsgiver?
 • Kontakt oss

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis på 4 måneder fra søknaden din er komplett, det vil si når du har sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Du vil få skriftlig beskjed fra oss hvis det tar lenger tid.

Vi informerer deg underveis

Etter at du har søkt, vil du få en e-post med saksnummeret ditt. Innen en måned vil du få beskjed om at søknaden er komplett eller om det mangler dokumentasjon. Hvis den er komplett, har vi den dokumentasjonen vi trenger for å kunne behandle søknaden. Hvis vi mangler dokumenter eller informasjon for å kunne behandle søknaden din, vil du få beskjed om hva vi mangler slik at du raskt kan få tak i dokumentene dine. Saken vil bli avsluttet hvis vi ikke mottar etterspurt dokumentasjon innen angitt frist.

Har du spørsmål?

De fleste svarene finner du på hjemmesiden vår. Hvis du ikke finner det du leter etter der, kan du kontakte oss på e-post. Husk å alltid oppgi saksnummeret ditt når du kontakter oss. Da er det lettere for oss å finne saken din og gi deg raskest mulig hjelp. Saksnummeret ditt finner du i den første e-posten som du mottok fra NOKUT i etterkant av registrering.

Hvordan vet jeg om søknaden er ferdigbehandlet?

Når søknaden din er ferdigbehandlet, vil du få beskjed om dette på e-post. Hvis du har en digital postkasse, vil vedtaket sendes til denne. Du kan også finne vedtaket ditt i søkerportalen under “Dokumentoversikt”.


Vedtaket

Vedtaket er skrevet på norsk. Dokumentet er elektronisk signert. Du får ett av følgende vedtak:

Godkjenning
Du kan søke fast stilling innen yrket ditt.

Avslag
Du oppfyller ikke kravene for å få godkjenning, men vi gir informasjon om hva du kan gjøre for å bli kvalifisert.

Utligningstiltak
Du har utdanning fra EU/EØS som ikke oppfyller kravene for godkjenning, og du må derfor ta en egnethetsprøve eller gjennomføre en prøveperiode for å bli godkjent.

Du vil få informasjon om hvordan du skal gå fram.

Avvisning
Du har ikke sendt inn etterspurt dokumentasjon innen angitt frist, og vi kan derfor ikke behandle søknaden din. Søknaden kan også avvises i tilfeller der NOKUT ikke er riktig godkjenningskontor, eller du har søkt om godkjenning av feil yrke.


Hva vurderer arbeidsgiver?

Lønn og stillingskode
Arbeidsgiver fastsetter lønn og stillingskode.

Oppholdstillatelse
Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere oppholdstillatelsen din. Se Utlendingsdirektoratet for mer informasjon.

Norsk politiattest
Du må levere en norsk politiattest hver gang du blir ansatt i norsk skole eller barnehage.


Kontakt oss

Har du spørsmål av generell karakter?

Du kan nå oss på e-post eller telefon.
E-post: utland@nokut.no
Telefon: 21 02 18 60 (tirsdag og torsdag 12–14)

Har du spesifikke spørsmål om søknaden din?

Send oss en e-post

Vennligst gjør et valg i forrige trinn