Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Har du utdanning fra utlandet som ikke er så kjent blant norske arbeidsgivere? Da kan det være smart å søke om å få den godkjent, men en godkjenning er ikke nødvendig for å kunne benytte vitnemålet ditt i Norge.

Hvis du allerede har sendt inn søknad, kan du sjekke status her:

Logg inn


Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har høyere utdanning fra utlandet.

Profesjonsgodkjenning

Vær oppmerksom på om utdanningen din krever en spesiell autorisasjon. Hvis det er et lovregulert yrke, kreves en annen form for godkjenning. Sjekk listen over lovregulerte yrker.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss:

Telefon: + 47 21 02 18 60 (Mandag og tirsdag kl. 12–15)
E-post: utland@nokut.no

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Om godkjenningen

Dette er en godkjenningsordning for deg som har høyere utdanning fra utlandet.

Godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer utdanningen din opp mot det norske utdanningssystemet. Hvis utdanningen din kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, vil du få en vurdering som beskriver utdanningens lengde, antall studiepoeng og om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. Du får ingen faglig vurdering av utdanningen din gjennom denne godkjenningsordningen. NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Du kan bruke NOKUTs godkjenning av utenlandsk høyere utdanning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Her er det opp til hver enkelt arbeidsgiver om de krever at du har NOKUTs godkjenning eller ikke.

Godkjenningsdokumentet kan også brukes i forbindelse med lønnsplassering.

I tillegg kan godkjenningsdokumentet benyttes i forbindelse med opptak til videre studier, men du trenger normalt ikke NOKUTs godkjenning for å søke opptak til høyere utdanning i Norge.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

I rullegardinmenyen nedenfor finner du informasjon om NOKUTs dokumentasjonskrav.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Send inn søknad

  • Fyll ut søknaden i NOKUTs søknadsportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon.
  • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
  • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger, og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.
  • NOKUT returnerer ikke originale oversettelser eller (apostilliserte) kopier.

Informasjon om saksbehandlingstid

Vanligvis tar det omtrent to måneder fra vi har mottatt alle dokumentene vi trenger, til søknaden er ferdig behandlet. På grunn av innføring av nytt saksbehandlingssystem kan saksbehandlingstiden i en overgangsperiode være opp mot fire måneder. Hvis du har mottatt en e-post med saksnummer, er søknaden din mottatt.


Logg inn – søkerportalen