Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Dette er en vurderingsordning for deg som har fullført utdanning fra utenlandsk fagskole eller annen yrkesrettet utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå. Vurderingen leder til en rådgivende uttalelse om den utenlandske utdanningen din.


Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

Det er bare mulig å søke om godkjenning av fagskoleutdanning fra Polen og Tyskland innenfor følgende fagretninger:

  • Bygg, anlegg og KEM (klima, energi og miljø)
  • Teknikk- og industriell produksjon
  • Helse- og oppvekstfag

Vurderingsordningen vil utvides med flere land og fagretninger etter hvert. Informasjon om dette vil bli publisert på nettsidene våre.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss:

Telefon: + 47 21 02 18 60 (Mandag og tirsdag kl. 12–15)
E-post: utland@nokut.no

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Om godkjenningsordningen

Denne godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer utdanningen din opp mot de norske fagskoleutdanningene. Hvis utdanningen din blir vurdert som sammenlignbar med fagskoleutdanning i Norge, vil du få en rådgivende uttalelse som beskriver utdanningens omfang og eventuell innretning av utdanningen. Du får ingen faglig vurdering av utdanningen din gjennom denne vurderingsordningen. Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning er frivillig, og er ment som et hjelpemiddel i det norske arbeidsmarkedet.

Målet med ordningen

Målet med ordningen er å bidra til at den enkelte lettere får arbeid i samsvar med sine kvalifikasjoner, og et bedre grunnlag for å skaffe seg nødvendig opplæring for å tilfredsstille norsk arbeidslivs faglige krav.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Dokumentasjonskrav

Det er viktig at du laster opp all nødvendig dokumentasjon når du søker, så kan vi starte saksbehandlingen tidligere og du vil få resultatet raskere.

  • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse (les om oversettelser). Last opp alle sidene i dokumentene dine.
  • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
  • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.

 

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Send inn søknad

  • Fyll ut søknaden i NOKUTs søknadsportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon.
  • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
  • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger, og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.

Hva skjer nå?

Saksbehandlingstiden begynner når vi har fått alle dokumentene vi trenger. Normal saksbehandlingstid er på 2-4 måneder. Ettersom denne ordningen er i en etableringsfase kan noen saker ta lenger tid. Du vil da bli varslet om dette.

Har du allerede søkt NOKUT om vurdering? I innboksen i søkerportalen finner du alle brev og dokumenter som er tilknyttet saken din.

Digital postkasse

NOKUT har tatt i bruk digital postkasse. Dette betyr at du må opprette din egen digitale postkasse for å få post digitalt fra oss.


Logg inn – søkerportalen