Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Det er fra og med 05.06.2018 ikke lenger mulig å søke om vurdering av utenlandsk fagskoleutdanning eller annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå.

Ny generell godkjenningsordning for utenlandsk fagskoleutdanning i 2019

Du kan søke om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning i 2019. Denne godkjenningen vil være et hjelpemiddel for deg som har fagskoleutdanning fra utlandet og som skal ut på det norske jobbmarkedet. Godkjenningen vil være et enkeltvedtak som er hjemlet i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7.

Når bestemmelsen har trådt i kraft, vil NOKUT ta imot søknader om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning eller annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå.

Har du allerede søkt om en vurdering av utenlandsk fagskoleutdanning?

Søkere som har søkt om en vurdering av utenlandsk fagskole vil i 2019 få utstedt et enkeltvedtak og ikke en vurdering. Disse søkerne trenger ikke søke på nytt om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. NOKUT vil frem til fagskoleloven § 7 trer i kraft videreutvikle våre systemer og rutiner i påvente av den nye godkjenningsordningen.

Mer informasjon om denne godkjenningsordningen vil bli publisert her.

Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning

 

Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Om godkjenningsordningen

Denne godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer utdanningen din opp mot de norske fagskoleutdanningene. Hvis utdanningen din blir vurdert som sammenlignbar med fagskoleutdanning i Norge, vil du få en rådgivende uttalelse som beskriver utdanningens omfang og eventuell innretning av utdanningen. Du får ingen faglig vurdering av utdanningen din gjennom denne vurderingsordningen. Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning er frivillig, og er ment som et hjelpemiddel i det norske arbeidsmarkedet.

Målet med ordningen

Målet med ordningen er å bidra til at den enkelte lettere får arbeid i samsvar med sine kvalifikasjoner, og et bedre grunnlag for å skaffe seg nødvendig opplæring for å tilfredsstille norsk arbeidslivs faglige krav.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Dokumentasjonskrav

Det er viktig at du laster opp all nødvendig dokumentasjon når du søker, så kan vi starte saksbehandlingen tidligere og du vil få resultatet raskere.

  • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse (les om oversettelser). Last opp alle sidene i dokumentene dine.
  • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
  • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.

 

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Send inn søknad

  • Fyll ut søknaden i NOKUTs søknadsportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon.
  • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
  • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger, og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.

Hva skjer nå?

Saksbehandlingstiden begynner når vi har fått alle dokumentene vi trenger. Normal saksbehandlingstid er på 2-4 måneder. Ettersom denne ordningen er i en etableringsfase kan noen saker ta lenger tid. Du vil da bli varslet om dette.

Har du allerede søkt NOKUT om vurdering? I innboksen i søkerportalen finner du alle brev og dokumenter som er tilknyttet saken din.

Digital postkasse

NOKUT har tatt i bruk digital postkasse. Dette betyr at du må opprette din egen digitale postkasse for å få post digitalt fra oss.


Logg inn – søkerportalen