Godkjenning av høyere yrkesfaglig utdanning

NOKUT vurderer fagskole eller annen høyere yrkesfaglig utdanning fra utlandet i nivå og omfang. Ordningen er frivillig, og du kan søke arbeid i Norge uten å ha godkjenning fra NOKUT.

Følg søkerveiledningen vår:

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvem kan søke?

Du kan søke om godkjenning hvis du har utenlandsk fagskoleutdanning eller annen yrkesfaglig utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå.

Lovregulerte yrker

Vær oppmerksom på om utdanningen din krever en spesiell autorisasjon. Hvis det er et lovregulert yrke, kreves en annen form for godkjenning. Sjekk listen over lovregulerte yrker.

En generell godkjenning etter fagskoleloven § 7 gir ikke rettigheter der det i lov eller forskrift er krav om autorisasjon, sertifisering eller godkjenning for yrkesutøvelse.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hva godkjenner NOKUT?

Godkjenning av utenlandsk fagskole innebærer at vi vurderer utdanningen din opp mot det norske utdanningssystemet, i tråd med lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7 og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) kap. 9. Du vil få en vurdering av utdanningens omfang og nivå, og hva utdanningen som regel brukes til i landet den er oppnådd. Vurderingen er dokumentbasert, og du får ingen faglig vurdering av utdanningen din gjennom denne godkjenningsordningen. NOKUTs vurdering er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.

Hva kan jeg bruke godkjenningen til?

NOKUTs godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel på det norske arbeidsmarkedet. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om du trenger en godkjenning fra NOKUT.

Les om kriteriene for NOKUTs godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Dokumentasjonskrav

Det er viktig at du laster opp all nødvendig dokumentasjon når du søker, så kan vi starte saksbehandlingen tidligere og du vil få resultatet raskere.

 • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse (les om oversettelser). Last opp alle sidene i dokumentene dine.
 • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
 • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.


NOKUT kan i enkelte tilfeller be om mer informasjon, for eksempel originale utdanningsdokumenter, identitetspapirer og originale oversettelser. Søknaden vil bli avvist om du ikke sender inn etterspurt dokumentasjon.

A) Vitnemål på fullført utdanning

Et dokument som bekrefter din fullførte utenlandske fagskoleutdanning (eller tilsvarende yrkesrettet utdanning fra utlandet). Det kan for eksempel være et vitnemål eller et diplom.

B) Karakterutskrifter på fullført utdanning

Et dokument som bekrefter resultater og karakterer fra din utenlandske fagskoleutdanning (eller tilsvarende yrkesfaglig utdanning fra utlandet).

C) Videregående opplæring

Et dokument som bekrefter at du har fullført videregående opplæring. Alternativt laster du opp dokumentasjon fra opplæringen som ga deg opptak til utdanningen du søker NOKUT om å få godkjent.

D) CV

Et dokument som gir oversikt over opplæring, praksis, utdanning og arbeidserfaring. Vi ber om at du ikke sender inn unødvendige personopplysninger, da vi ikke har mulighet til å slette opplastete dokumenter.

E) Navneendring

Dette gjelder bare hvis du har endret navn.

Du må laste opp oversettelse hvis originalbeviset er utstedt på et annet språk enn norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk.

Gyldige bevis for navneendring er:

 • vigselsattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • skilsmisseattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • bekreftelse på navneendring fra offentlig myndighet i det landet du har skiftet navn
 • bekreftelse på navneendring fra Folkeregisteret

F) For deg som ikke kan søke med MinID

Hvis du ikke har MinID, må du laste opp kopi av identitetsdokumentet:

 • Last opp den siden som viser navn, fødselsdato og bilde. Hvis denne informasjonen er på ulike sider, må alle sidene som inneholder navn, fødselsdato og bilde lastes opp.
 • Blanke sider skal ikke lastes opp.

Gyldige identitetsdokumenter er:

 • gyldige internasjonale pass (inkludert nødpass)
 • familiepass
 • nasjonale ID-kort som er utstedt av et EØS- eller EFTA-land jf. vedlegg 4 i Utlendingsforskriften
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • norsk utlendingspass
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Hvordan sende inn søknad?

 • Fyll ut søknaden i NOKUTs søkerportal og last opp alt av nødvendig dokumentasjon. Du kommer til portalen ved å trykke på "Søk godkjenning" nederst på siden.
 • Kontroller at du laster opp all nødvendig dokumentasjon.
 • Det er ditt ansvar å skaffe dokumentasjonen NOKUT trenger og at dokumentene som lastes opp er av god kvalitet. NOKUT oppfordrer at du skanner direkte fra originaldokumentet for best mulig kvalitet. Se Tekniske krav til dokumentene du laster opp.


Hva skjer med søknaden?

Siden godkjenningsordningen er nyopprettet, kan det ta tid å behandle søknaden din. For å kunne behandle søknaden må NOKUT utrede utdanningssystemet og kvalifikasjoner på dette nivået i utdanningslandet. Du vil få beskjed hvis vi trenger ytterligere informasjon om din utdanning.

Hvis saksbehandlingen tar lengre tid enn 4 måneder vil du få beskjed om dette.

Har du allerede søkt NOKUT om godkjenning? I innboksen i søkerportalen finner du alle brev og dokumenter som er tilknyttet saken din.


Digital postkasse

NOKUT har tatt i bruk digital postkasse. Dette betyr at du må opprette din egen digitale postkasse for å få post fra oss.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss:

Telefon: + 47 21 02 18 60 (tirsdag og torsdag kl. 12–14)
E-post*: utland@nokut.no

* Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du sender oss en henvendelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.


Behandling av personopplysninger

NOKUT behandler personopplysningene dine i forbindelse med vurdering av søknader og henvendelser til oss. Du må opprette en brukerprofil for å kunne sende oss en søknad. NOKUT har behov for opplysninger du gir i denne brukerprofilen for å kunne håndtere søknaden din. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter i profilen din. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for i brukerprofilen din, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at også slike opplysninger vil være en del av profilen og søknaden din.

For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen ved opprettelse av brukerprofilen din.

Du finner utfyllende informasjon om hvordan NOKUT behandler personopplysninger i personvernerklæringen  vår.


Viktig ved innlogging

 • Ved innlogging til NOKUTs søkerportal bruk en av følgende nettlesere: Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Vennligst ikke bruk Internet Explorer.
 • Vi anbefaler at du søker fra en PC, ikke fra mobil

Søk godkjenning