Søknader – utdanning fra utlandet

Det er utdanningen din og hva godkjenningen skal brukes til, som bestemmer hvilken godkjenning du trenger og hvor du skal sende søknaden. I Norge går hovedskillet mellom godkjenning av utenlandsk utdanning som er tatt ved universiteter og høyskoler og utdanning som er tatt ved en yrkesfaglig skole eller som videregående opplæring. I tillegg finnes det lovregulerte yrker som krever godkjenning i form av autorisasjon.


NOKUTs godkjenningsordninger:

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (bachelor, master, ph.d.) 

Godkjenning av høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

Godkjenning av utenlandsk fag-/svennebrev

Godkjenning som lærer i skole eller styrer og pedagogisk leder i barnehage