Utdanningssentre får fremragende status i ytterligere fem år

Etter en omfattende midtveisevaluering har NOKUT bestemt at CEMPE, bioCEED og MatRIC får fortsette som Sentre for fremragende utdanning (SFU).

– Dette er en stor dag! Jeg vil sende gratulasjoner ut til alle tre sentrene og alle samarbeidspartnerne deres, sier NOKUT-direktør Terje Mørland etter dagens styremøte.

Han svært glad for at arbeidet sentrene har lagt ned i utdanningen innenfor biologi, matematikk og musikk har gitt resultater, og at de nå får fortsette det fremragende arbeidet de har startet.

– Sentrene har fått til mye på kort tid. Alle sentrene har utviklet en rekke vellykkede programmer, prosjekter og tiltak. Samtidig har de vist hva de har bidratt med og forbedret i undervisningspraksis på en overbevisende måte. I løpet av midtveisevalueringen utviklet sentrene gode visjoner om hvor de så sine bidrag til å utvikle pedagogiske praksiser innenfor fagområdene deres.

Enstemmig komite

Sentrene er vurdert av en internasjonal ekspertkomite ledet av professor Paul Ashwin, fra Lancaster University. Komiteen anbefalte enstemmig og uten forbehold at NOKUTs styre vedtar at bioCEED, CEMPE og MatRIC gis SFU-status i en ny femårsperiode. Ekspertkomiteen var imponert over hva sentrene har fått til. Alle sentrene har gjort store fremskritt siden de fikk SFU-status og skapt gode resultater, ikke bare for egen institusjon, men også nasjonalt og internasjonalt.

Knallhard evaluering

Mørland understreker at sentrene har vært gjennom en krevende prosess:

– Sentrene måtte dokumentere resultater og hva de har fått til i første periode. Komiteen har intervjuet studenter, undervisere, ledelse, ansatte ved sentrene, arbeidsgivere og andre interessenter. I tillegg har sentrene levert egenevalueringer og planer videre i flere omganger etter kommentarer fra ekspertkomiteen.

Det siste handler spesielt om at midtveisevalueringen også har utvikling som mål. Komiteen skal hjelpe sentrene i videre utvikling i neste periode. Derfor har alle sentrene levert inn en "action plan" for hvordan de skal arbeide dersom de får forlenget status basert på styrker og svakheter fra første periode.

Korte fakta om Sentre for fremragende utdanning

Prestisjeordningen Sentre for fremragende utdanning innebærer status med finansiering i fem år med muligheter for forlengelse i ytterligere fem år. CEMPE, bioCEED og MatRIC fikk senterstatus i 2014. Komiteens mandat har vært å evaluere disse sentrene i lys av de målene som de satt seg i sine opprinnelige søknader og SFU-ordningens mål. Sentrene er tilknyttet forskjellige fagfelt og ekspertkomiteen bestod av fageksperter tilknyttet disse miljøene.

Les evalueringsrapporten (pdf)

Del med andre