Tre Sentre for fremragende utdanning vurderes for fem nye år

Midtveisevalueringen av de tre sentrene gjennomføres av en internasjonal ekspertkomite. Komiteen skal vurdere om sentrene får forlenget sin status som Sentre for fremragende utdanning i ytterligere fem år.

Bilde: Paul Ashwin– Jeg er svært glad for at jeg får lov til å lede midtveisevalueringen av disse tre Sentrene for fremragende utdanning. Det er en fantastisk mulighet til å lære mer om arbeidet til sentrene og til å forstå mer av hvordan disse bidrar inn i styrkingen av utdanningskvalitet i Norge. Panelet ser frem til å arbeide sammen med sentrene i evalueringen av hva de har oppnådd så langt, fremtidige planer samt hvordan disse kan utvikles videre, sier professor Paul Ashwin ved Lancaster University.

Ashwin leder komiteen som hadde sitt første møte 21. februar i Manchester. Med seg i komiteen har han en rekke dyktige, internasjonale eksperter:

  • Professor Celia Duffy, Royal Conservatoire of Scotland
  • Professor Andreas Eichler, Universität Kassel
  • Professor Peter Maassen, Universitetet i Oslo
  • Professor Stephanie Marshall, Higher Education Academy
  • Student Trine Oftedal, Norsk studentorganisasjon
  • Professor Richard Reece, University of Manchester

Status som Sentre for fremragende utdanning gis til fremragende utdanningsmiljøer i en periode på fem år, men kan forlenges med ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

Sentrene som skal evalueres er bioCEED, CEMPE og MatRIC.  Alle tre fikk tildelt SFU-status i 2014.

Kontroll og utvikling er formålet med evalueringen

I midtveisevalueringen skal komiteen vurdere hvorvidt sentrene er på god vei til å oppnå målene de selv satte seg for femårsperioden og målene som er satt for SFU-er samt hvilken påvirkning sentret har hatt. I tillegg skal planer for den eventuelle nye femårsperioden vurderes.

– Selv om det ligger et kontrollelement i dette, er det et klart mål for NOKUT og komiteen at prosessen også bidrar til at sentrene utvikler seg videre, forteller Helen Bråten, prosjektleder for SFU i NOKUT.

Sentrene får svar endelig svar ved utgangen av 2017

Dette første komitémøtet markerer oppstarten av vurderingsarbeidet. Neste milepæl er sentrenes selvevalueringer, som komiteen vil motta i april. Deretter skal komiteen gjennomføre institusjonsbesøk ved sentrene før sommeren. I etterkant mottar sentrene tilbakemeldinger på sterke og svake sider.

– Sentrene skal deretter sette opp en handlingsplan for hvordan de skal løfte seg på områder der de ikke har oppnådd så mye som ønsket, som igjen blir vurdert av komiteen, forklarer prosjektleder Bråten.

Komiteen skal så sende en anbefaling til NOKUTs styre om hvorvidt de mener at hvert av sentrene skal få forlenget SFU-status. Endelig vedtak er ventet før årsslutt.

Les mer om ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Del med andre