Norsk sosiologi er evaluert – hva gjør vi med det?

Norsk sosiologi er nylig evaluert av Forskningsrådet og NOKUT. De tre forskjellige evalueringene tar for seg kvalitet i henholdsvis undervisning, forskning og samspillet mellom disse.

I dette seminaret vil vi bruke evalueringen som et grunnlag for å diskutere sosiologiens vilkår og framtid. Sosiologien fikk i evalueringen både gode og mindre gode tallkarakterer, og omtalen varierte. Hvordan en evaluering er innrettet, får betydning for resultatene. Vi ønsker å få fram hvordan ulike miljøer har tatt imot og reagert på evalueringen. Vi vil imidlertid ikke dvele ved rangeringene, men heller bruke anledningen til å løfte blikket.

Kom til MESH og bli med i en diskusjon om sosiologiens status og samfunnsbetydning!

Arrangementet vil bli streamet.

Les mer om seminaret på Facebook

Program

  • Leder av Norsk sosiologforening Marit Haldar ønsker velkommen
  • Kort kommentar fra Øystein Lund fra NOKUT og Bjørn Tore Kjellemo fra Forskningsrådet
  • Innlegg fra Karin Bergmark, leder av sosiologipanelet i SAMEVAL, og Christopher Edling, leder av undervisningsevalueringen og medlem av panelet som evaluerte samspillet
  • En sosiologisk betraktning av evalueringen fra Bente Rasmussen ved NTNU
  • Paneldebatt mellom Liv Johanne Syltevik UiB, Katrine Fangen UiO, Anne Britt Flemmen UiT, Kåre Hagen OsloMet og Tanja Storsul ISF. Ordstyrer Kristian Harpviken, nesteleder i Norsk sosiologforening
  • Oppsummerende ord og veien videre

Mingling fram til 18.00


Seminaret er arrangert av Norsk sosiologforening, i samarbeid med NOKUT og Forskningsrådet.

Del med andre