Tilsyn med studietilbud 2012–2013

Her finner du tilsynsrapporter fra perioden 2012–2013. Rapportene omfatter både de som har fått positivt vedtak og de som har fått negativt vedtak.