Evaluering, utredning og analyse

NOKUT gjennomfører ulike typer evalueringer, utredninger og analyser for å bidra til økt kunnskap om forhold innenfor høyere utdanning og fagskoleutdanning som har betydning for kvaliteten i studiene og gi økt kunnskap om forhold knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge.