Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 2011–2014

Her finner du tilsynsrapporter fra perioden 2011–2014. Rapportene omfatter både de som har fått positivt vedtak og de som har fått negativt vedtak.